Příprava činnosti zahraniční firmy působící v oblasti recyklace vzácných kovů

Title Alternative:The process of starting the business of a foreign company dealing with precious metals recycling
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis is dedicated to a joint venture of foreign investors and their business start-up in the Czech Republic. Firstly, it should be emphasized that the topic of this work is very current. That is the reason why all the activities may be watched in the real time. The greatest contribution of this work is that it helps to imagine how long the process of starting the business of completely new foreign company is and what kind of problems one must to deal with. The diploma thesis also applies itself to the most relevant factors that affect the profit or loss of a new company. The studied company contributes to recycling of precious platinum group metals from catalysts. There is a shortage of these resources as well as still increasing requirements to reduce emissions produced by cars. Platinum group metals contribute to reduction of the mentioned, so it is definitely the right investment for the future, which also contributes to sustainable development. For a better understanding of the problem of entering the Czech Republic and starting a business here, there are some chapters dedicated to the theoretical information about the possibility of entry into the foreign markets, some dedicated to the characteristics of business environment in the Czech Republic and finally there is included one chapter about the influence of multinational corporations on the host country economy and the whole world.
Tato diplomová práce se věnuje vzniku společného podniku zahraničních investorů a zahájení jejich činnosti v České republice. Vzhledem k aktuálnosti této práce je sledována příprava činnosti v reálném čase a může tak být velkým přínosem pro možnost představit si, jak dlouhý je proces přípravy zahájení činnosti zcela nového podniku, jaké problémy s ním souvisejí a jak se podnik postavil k jejich řešení. Práce se také zabývá nejpodstatnějšími vlivy, které ovlivňují výsledek hospodaření nově vzniklé společnosti. Sledovaná společnost podniká v recyklaci vzácných kovů platinové skupiny z katalyzátorů, což je vzhledem k omezenosti těchto zdrojů a zároveň stále zvyšujícím se požadavkům na snižování emisí u automobilů, k jejichž redukci právě kovy platinové skupiny přispívají, jednoznačně vhodná investice do budoucna i ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje. Pro lepší pochopení tématu vstupu a zahájení činnosti nové zahraniční společnosti v ČR jsou součástí diplomové práce i teoretické informace o možnosti vstupu společností na zahraniční trhy, charakteristice podnikatelského prostředí v ČR a vlivu nadnárodních společností na ekonomiku hostitelské země i celého světa.
Description
katedra: KOB; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 106 s. (150 000 znaků)
Subject(s)
brownfields, foreign direct investment, international, japan, joint venture, multinational corporations, nippon, platinum, recycling, brownfields, japonsko, přímé zahraniční investice, mezinárodní, nadnárodní společnosti, společný podnik, nippon, platina, recyklace
Citation
ISSN
ISBN