Sociální dovednosti žáků s mentálním postižením

dc.contributorStejskal Bohumil, doc. PhDr. CSc. : 55228
dc.contributor.advisorKadavá Jana, PhDr. : 59699
dc.contributor.authorNondková, Dita
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherJoklíková Hana, Mgr. Ph.D. Konzultant : 64101
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2019-01-02T21:38:54Z
dc.date.available2019-01-02T21:38:54Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-8-31
dc.date.submitted2017-4-3
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zmapování metod používaných pro rozvoj sociálních dovedností u žáků s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra v základní škole speciální. Teoretická část popisuje metody a přístupy, které napomáhají rozvoji sociálních dovedností těchto žáků. V první polovině výzkumné části práce autorka používá metodu zúčastněného pozorování k popisu a porovnání těchto metod a přístupů používaných ve dvou třídách základní školy speciální. Dále byla dotazníkovým šetřením sebrána a analyzována data o využívání popsaných metod u zmíněných skupin žáků v několika základních školách speciálních.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the mapping methods used for development social skills on students with mental disabilities and autistic disorders spectrum in special primary school. The theoretical part describes the methods and approaches, which help to develop social skills of these students. In the first half of the research part author use the method of participating observations to describe and comparing these methods and approaches used in two classes of special primary school. Further, questionnaire data have been collected and analysed due to methods described in the mentioned groups of students in several special primary schools.en
dc.description.mark
dc.format92 s.
dc.format.extentIlustrace, Grafy
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/142189
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČADILOVÁ, V., ŽAMPACHOVÁ, Z., 2013. Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem. 1. vyd. Praha: Pasparta. ISBN 978-80-905576-2-8.
dc.relation.isbasedonLECHTA, V., 2011. Symptomatické poruchy řeči u dětí. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-977-4.
dc.relation.isbasedonMOOR, J., 2010. Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-787-9.
dc.relation.isbasedonPIPEKOVÁ, J., aj., 2006. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido. ISBN 80-7315-120-0.
dc.relation.isbasedonŠAROUNOVÁ, J., 2014. Metody alternativní a augmentativní komunikace. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0716-0.
dc.relation.isbasedonŠVARCOVÁ, I., 2007. Mentální retardace. 3. přeprac. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7367-060-7.
dc.relation.isbasedonVÍTKOVÁ, M., 2004. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido. ISBN 80-7315-071-9.
dc.relation.isbasedonZÍTKOVÁ, H., 2014. Rozvoj sociálních dovedností u žáků na 1. st. ZŠ. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-739-5850-3.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectsociální dovednostics
dc.subjectmentální postiženícs
dc.subjectporuchy autistického spektracs
dc.subjectalternativní a augmentativní komunikacecs
dc.subjectsociální čtenícs
dc.subjectprocesuální schématacs
dc.subjectstrukturované učenícs
dc.subjectsocial skillsen
dc.subjectmental disabilityen
dc.subjectautistic disorders spectrumen
dc.subjectalternative and augmentative communicationen
dc.subjectsocial readingen
dc.subjectprocess schemesen
dc.subjectstructured teachingen
dc.titleSociální dovednosti žáků s mentálním postiženímcs
dc.titleSocial Skills of Students with Mental Disabilityen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineSP
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationN7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000525
local.identifier.stag36302
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP.dita.nondkova.pdf
Size:
4.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Nondkova_ved.pdf
Size:
1011.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Nondkova_opo.pdf
Size:
323.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
12.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP