Spokojenost zákazníků se servisní sítí Škoda Auto

Title Alternative:Customer satisfaction with services of Skoda Auto
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis named Customer satisfaction with services of Skoda Auto is focused on the area of research of customer satisfaction. First of all there are defined basic terms which are connected with customer satisfaction its rating and measuring and methods which can be used during analyzing customer satisfaction. The practical part of this thesis is focused on data analysis. Data were obtained from customers of services centres via telephone interviews. They are analyzed by several statistical methods and there are identified by statical dependencies between single groups of service partners and customer satisfaction. There are also analyzed dependencies among individual factors. Final part of this thesis contents the draft of change on evaluating data which can result in better informative and effective value of obtained data and what is more to better interpretation.
Diplomová práce s názvem Spokojenost zákazníků se servisní sítí Škoda Auto je zaměřena na oblast výzkumu spokojenosti zákazníků. Nejdříve jsou definovány základní pojmy související se spokojeností zákazníků, jejím hodnocením a měřením a metody použitelné při analýze spokojenosti. V analytické části práce je hlavní pozornost věnována analýze dat, která byla získána od zákazníků servisních center prostřednictvím telefonického dotazování. U dat je pomocí několika statistických metod provedena analýza závislostí mezi jednotlivými skupinami servisních dealerů a hodnocením spokojenosti jejích zákazníků a dále pak závislosti mezi jednotlivými zkoumanými faktory. Závěrečná část této diplomové práce obsahuje návrh na změnu náhledu na získaná data, která by mohla vést ke zvýšení vypovídací schopnosti získaných dat a k jejich následné lepší interpretaci.
Description
katedra: KMG; rozsah: 94 s. + 12 s. přílohy
Subject(s)
analysis of dependencies, analysis of satisfaction, customer, evaluating of satisfaction, measuring of customer satisfaction, research of customer satisfaction, satisfaction, analýza spokojenosti, analýza závislostí, hodnocení spokojenosti, měření spokojenosti zákazníků, spokojenost, výzkum spokojenosti zákazníků, zákazník
Citation
ISSN
ISBN