Návrh ochrany dat uživatele

Title Alternative:Concept of user's data protection.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Topic of this bachelor work is Concept of user's data protection. The theoretical part is about threads that can damage user's data and about data storages - a hardware used for saving and transporting data. The practical part is about backups possibilities. After choosing most suitable data storage were run four tests of making data backups. These tests were copying data with file manager, Windows backup, Create Synchronicity and AASync. Main goal of this work is to found at least one freeware that can make backup more quickly than manual copying data to the storage with file manager.
Tématem této bakalářské práce je návrh ochrany uživatelských dat. Teoretický základ práce se zabývá především riziky poškození uživatelských dat, popisem datových nosičů - hardwarem, který se používá k ukládání či přenášení dat a zhodnocením výhod a nevýhod těchto jednotlivých datových nosičů. Praktická část je potom zaměřena zejména na možnosti zálohování a srovnání parametrů jednotlivých metod zálohování dat. Po zhodnocení a výběru nejvhodnějšího hardwaru pro zálohu dat jsou v práci obsaženy čtyři testy různých způsobů vytváření záloh. Testovány byly tyto možnosti: manuální kopírování pomocí souborového manažera, zálohování dat pomocí Windows, využití programu Create Synchronicity a využití progtamu AASync. Cílem celé práce je najít vhodný program ve formě freeware umožňující vytvořit zálohu v rychlejším čase, než jakého je dosaženo pomocí kopírování souborů za využití souborového manažera.
Description
katedra: KIN; rozsah: 39
Subject(s)
data backup, data storage, damage of the data, záloha dat, datová média, poškození dat
Citation
ISSN
ISBN