Daňová evidence a vybrané sporné daňové problémy firem v oboru pohostinství

Title Alternative:Tax evidence and selected problematic tax issues of the catering industry
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this essay is finding an optimum tax solution for selected problematic areas for catering companies which do tax accounting. The work is based on the legislation valid in 2010. The legislation changes which occurred in 2011 are mentioned in a separate chapter. They affected the subject of this essay only partially. The theoretical part contains the characteristics of tax accounting and literature review of the following selected areas: registration for VAT, a vehicle in a business and rental premises. The practical part describes a particular case of failure to register for VAT and the corrective steps recommended to the entrepreneur. The part concerning a vehicle describes different ways of obtaining a vehicle from an EU country with respect to optimizing the VAT. The next part deals with reasons to have a journey log book for VAT payers who use a fixed-rate expense allowance for transport. The last part concentrates on renting a property, specifically the technical improvement to the rented premises and the placing of video lottery terminals in restaurants.
Předmětem diplomové práce je nalezení daňově optimálního řešení u vybraných problematických okruhů pro firmy zabývající se pohostinstvím a vedoucí daňovou evidenci. Práce je vytvořena podle legislativy platné v roce 2010. Legislativní změny, které nastaly v následujícím roce, jsou zmíněny v samostatné kapitole. Předmětu, o kterém se v diplomové práci jedná, se dotkly jen částečně. Teoretická část obsahuje charakteristiku daňové evidence a literární rešerše vybraných okruhů, kterými jsou: registrace k dani z přidané hodnoty, automobil v podnikání a pronájem. Praktická část sleduje konkrétní případ zanedbání registrační povinnosti k dani z přidané hodnoty s doporučeným postupem pro podnikatele. Okruh, zaměřený na automobil, popisuje různé způsoby pořízení vozidla z členského státu Evropské unie z hlediska optimalizace daně z přidané hodnoty. Další část je věnována důvodům pro vedení knihy jízd plátcem daně z přidané hodnoty, při současném uplatnění paušálních výdajů na dopravu. Poslední okruh je zaměřen na pronájem, konkrétně na technické zhodnocení v pronajaté provozovně a umisťování výherních hracích přístrojů v restauraci.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 106 s.
Subject(s)
tax accounting, vat (value added tax), registration obligations, obtaining a vehicle from an eu country, fixed-rate expense allowance, technical improvement, video lottery terminals, daňová evidence, daň z přidané hodnoty, registrační povinnost, pořízení dopravního prostředku z členského státu, paušální výdaj na dopravu, technické zhodnocení, výherní hrací automaty
Citation
ISSN
ISBN