Překlad slovesného vidu ve vybraném díle české prózy

Title Alternative:Translating Verbal Aspect in a Selected Work of Czech Prose
Abstract
Cílem práce je analyzovat prostředky, kterými je v anglickém jazyce vyjádřena dokonavost a nedokonavost děje. Analýza je založená na porovnání knihy Válka s mloky od Karla Čapka a jejích dvou překladů do anglického jazyka. První část je věnována vymezení slovesného vidu v českém jazyce a způsobům vyjádření vidových rozdílů v jazyce anglickém. V druhé části práce je zpracována samotná analýza použitých prostředků pro vyjádření aspektuálních rozdílů ve zkoumaných textech a diskuse zjištěných výsledků. Z analýzy vyplynulo, že dokonavý i nedokonavý vid byl do anglického jazyka nejčastěji přeložen minulým časem prostým, přičemž u dokonavého vidu tak byla přeložena převažující většina zkoumaných příkladů.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN