Mobilní aplikace, poskytující informace o rozhlednách a okolním panoramatu

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vytvářením mobilní aplikace, která uživateli poskytne informace o rozhlednách a především o okolním výhledu, na základě dat z databáze. Databáze je reprezentována pomocí souborů formátu JSON na serverové straně aplikace. Na klientské straně aplikace je navrhnut a implementován model, pomocí kterého lze eliminovat nepřesnosti v zobrazení panoramatu, způsobené rozdílnými polohami magnetického a geografického severního pólu Země. Dále je implementováno grafické rozhraní pro přívětivou komunikaci s uživatelem aplikace. Následným testováním aplikace a modelu v ní zahrnutého je vyhodnocena přesnost modelu i nutná míra přítomnosti kvalitních čidel v testovaném mobilním zařízení.
This Master's Thesis deals with a mobile application creation. The application provides information to a user, about a lookout towers and surrounding panorama, especially. A information source is a database of JSON files. The source files are saved at a server side of the application. At a client side of the application, there is a model proposal and implementation, which allows to eliminate inaccurancies at a panorama rendering, due to different locations of the magnetic north and the geographic North Pole. There's also implemented a GUI for a friendly communication with the application user. Finally, by testing of the application and the model included in, an accuracy of the model is evaluated. There's evaluated necessary of presence of a sensor's quality in tested mobile device, as well.
Description
Subject(s)
mobilní aplikace, World Magnetic Model, magnetické pole, 360° panorama, mobile application, World Magnetic Model, magnetic field, 360° panorama
Citation
ISSN
ISBN