Internacionalizace lidských zdrojů ve firmě

dc.contributor
dc.contributor.advisorČuhlová Renata, Ing. Ph.D. : 64073
dc.contributor.authorŠtěpánek, David
dc.date.accessioned2021-12-23T06:45:36Z
dc.date.available2021-12-23T06:45:36Z
dc.date.committed2022-8-31
dc.date.defense2021-09-08
dc.date.submitted2020-11-1
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou internacionalizace lidských zdrojů ve firemním prostředí. Konkrétně se jedná o dceřinou společnost Personna International CZ s.r.o., která je součástí nadnárodní společnosti Edgewell Personal Care zaměřující se na výrobu, distribuci a prodej produktů v oblasti péče o tělo. Cílem bakalářské práce je analýza procesů při vysílání pracovníků do zahraničí a na základě analýzy zjištěných dat navrhnout vhodná opatření a doporučení pro společnost Personna International CZ s.r.o. V teoretické části je nejdříve věnovaná pozornost internacionalizaci a jednotlivým přístupům. Dále se pak zaměřuje na problematiku řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí a vyplývajících specifik činností s tím spojených. V praktické části se tato práce pomocí interních dokumentů a dotazníkového šetření zaměřuje na analýzu procesu vysílání pracovníků do zahraničí.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis focuses on the issue of internationalization of human resources in the business environment. Namely, the work looks at Personna International CZ s.r.o., a subsidiary company of multinational Edgewell Personal Care firm, which deals with production, distribution and sale of body-care products. This work's objective is to analyse the processes involved in sending employees abroad and to build on this analysis and propose suitable measures and recommendations for Personna International CZ s.r.o. The theoretical section of this thesis focuses on internationalization and its different approaches. It also touches upon the issues of human resources management in the international business environment and the associated specifications. In the practical part, the work analyses the processes of sending employees into foreign countries, using internal documentation and a questionnaire survey.en
dc.description.mark
dc.format72 s. (84 759 znaků)
dc.format.extent0
dc.identifier.signatureV 202103455
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161134
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. 2015.~Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy.~13. vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5258-7. itemPOTUŽÁKOVÁ, Zuzana, Jaroslav DEMEL, Jaroslava DĚDKOVÁ, Šárka HYBLEROVÁ, Jan MAČÍ a Renata ČUHLOVÁ. 2016.~Podnik v mezinárodním prostředí. Liberec: Technická univerzita. ISBN 978-80-7494-311-9. itemGRIGA, Wilhelm. 2017.~Managing Inpatriation: Making Assignments More Effective. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Internationale Wirtschaftspartner. ISBN 978-365-8188-283. itemREICHE, B. Sebastian, Anne-will HARZING a Helene TENZER. 2019.~International Human Resource Management 5hindexth Edition. London: SAGE Publications. ISBN 9781526426963. itemŠIKÝŘ, Martin. 2014.~Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. Manažer. ISBN 978-80-247-5212-9 itemPROQUEST. 2020.~Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2020- 09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectInternacionalizacecs
dc.subjectmezinárodní řízení lidských zdrojůcs
dc.subjectnadnárodní společnostcs
dc.subjectmobilitacs
dc.subjectInternationalizationen
dc.subjectinternational human resources managementen
dc.subjectmultinational companyen
dc.subjectmobilityen
dc.titleInternacionalizace lidských zdrojů ve firměcs
dc.titleInternationalization of human resources in the companyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMO
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000134
local.identifier.stag41688
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis4e2b5c66-86d1-4e62-a1c8-4fc1b55e8eee
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3455
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace__David_Stepanek.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Stepanek__Posudek_vedouciho_BP.pdf
Size:
233.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
27.18 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP