Internacionalizace lidských zdrojů ve firmě

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou internacionalizace lidských zdrojů ve firemním prostředí. Konkrétně se jedná o dceřinou společnost Personna International CZ s.r.o., která je součástí nadnárodní společnosti Edgewell Personal Care zaměřující se na výrobu, distribuci a prodej produktů v oblasti péče o tělo. Cílem bakalářské práce je analýza procesů při vysílání pracovníků do zahraničí a na základě analýzy zjištěných dat navrhnout vhodná opatření a doporučení pro společnost Personna International CZ s.r.o. V teoretické části je nejdříve věnovaná pozornost internacionalizaci a jednotlivým přístupům. Dále se pak zaměřuje na problematiku řízení lidských zdrojů v mezinárodním prostředí a vyplývajících specifik činností s tím spojených. V praktické části se tato práce pomocí interních dokumentů a dotazníkového šetření zaměřuje na analýzu procesu vysílání pracovníků do zahraničí.
This bachelor's thesis focuses on the issue of internationalization of human resources in the business environment. Namely, the work looks at Personna International CZ s.r.o., a subsidiary company of multinational Edgewell Personal Care firm, which deals with production, distribution and sale of body-care products. This work's objective is to analyse the processes involved in sending employees abroad and to build on this analysis and propose suitable measures and recommendations for Personna International CZ s.r.o. The theoretical section of this thesis focuses on internationalization and its different approaches. It also touches upon the issues of human resources management in the international business environment and the associated specifications. In the practical part, the work analyses the processes of sending employees into foreign countries, using internal documentation and a questionnaire survey.
Description
Subject(s)
Internacionalizace, mezinárodní řízení lidských zdrojů, nadnárodní společnost, mobilita, Internationalization, international human resources management, multinational company, mobility
Citation
ISSN
ISBN