Efficiency management of the czech health care

Title Alternative:Zarządzanie wydajnością czeskiej służby zdrowia
dc.contributor.authorJindřichovská, Irena
dc.contributor.authorPešková, Radka
dc.contributor.authorFunková, Ivana
dc.contributor.authorNesládková, Eva
dc.date.accessioned2017-11-14
dc.date.available2017-11-14
dc.date.issued2011
dc.description.abstractTento článek se zabývá hodnocením efektivnosti specifické části českého zdravotnictví. Zdravotnictví je specifický obor. Proto jsou nástroje a přístupy k měření jeho efektivnosti rovněž speciální. Tento článek částečně čerpá ze zahraničních zkušeností a představuje dva přístupy k měření efektivnosti na příkladě komparace dvou českých fakultních nemocnic. Článek se nejprve zabývá systémem financování, posléze finančními ukazateli měření efektivnosti a nakonec také nefinančními indikátory. Uvedené případové studie ukazují, že oba způsoby měření jsou nezbytné k postižení komplexního prostředí a různorodých aktivit zdravotnického systému. Navíc je kombinace obou metod užitečná, protože poskytuje detailnější obrázek o měření efektivnosti.cs
dc.description.abstractNiniejszy artykuł poświęcony jest ocenie efektywności specyficznej części czeskiej służby zdrowia. Służba zdrowia to branża specyficzna. Stąd też narzędzia i podejścia do pomiaru jej efektywności są szczególne. Niniejszy artykuł korzysta częściowo z doświadczeń zagranicznych i przedstawia dwa podejścia do pomiaru efektywności na przykładzie porównania dwóch czeskich szpitali klinicznych. W pierwszej części artykułu poświęcono uwagę systemowi finansowania, następnie wskaźnikom finansowym pomiaru efektywności a pod koniec również wskaźnikom niefinansowym. Przedstawione studia przypadków pokazują, że oba sposoby pomiaru są niezbędne w celu ujęcia kompleksowych uwarunkowań oraz różnorodnych działań podejmowanych w systemie służby zdrowia. Ponadto połączenie obu metod jest korzystne, ponieważ pokazuje szczegółowy obraz pomiaru efektywności.pl
dc.description.abstractThis paper concentrates on the assessment of health care efficiency in the Czech Republic. The health care sector is a special industry. For that reason, efficiency measurement calls for special approaches and methods. Drawing partially from international experience this paper presents two approaches of efficiency measurement illustrated by two university hospitals in the Czech Republic. In our study to lay some common ground we firstly compare the funding system and then we apply financial measures for measuring effectiveness and subsequently we employ non-financial indicators. The case studies illustrate that both kinds of measures are necessary to capture the complex environment and diverse activities in the health care system. Moreover, combination of both methods provides better outcome for efficiency measurement.en
dc.description.abstractDieser Artikel befasst sich mit der Bewertung der Effektivität von spezifischen Teilen des tschechischen Gesundheitswesens. Das Gesundheitswesen ist eine besondere Disziplin. Deshalb sind die Instrumente und Ansätze zum Messen ihrer Wirksamkeit auch etwas Besonderes. Dieser Artikel basiert teilweise auf internationaler Erfahrung und stellt zwei Arten der Messungen der Wirksamkeit anhand des Vergleichs von zwei tschechischen Kliniken vor. Der Artikel beschreibt zuerst das Finanzierungssystem, dann Messung der Wirksamkeit mit finanziellen Indikatoren und schließlich auch mit nicht-finanziellen Indikatoren. Diese Beispielstudien zeigen, dass beide Messmethoden zum Erfassen des komplexen Umfeldes und vielfältigen Aktivitäten des Gesundheitssystems notwendig sind. Darüber hinaus erweist sich die Kombination der beiden Methoden als nützlich, da sie ein detaillierteres Bild der Messung der Effektivität anbietet.de
dc.formattextcs
dc.format.extent12 stran
dc.identifier.eissn1803-9790
dc.identifier.issn1803-9782
dc.identifier.otherACC_2011_3_07
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/21289
dc.language.isoen
dc.licenseCC BY-NC 4.0
dc.publisherTechnická univerzita v Liberci, Česká republikacs
dc.relation.isbasedonFUNKOVÁ, Ivana. “Finanční analýza Fakultní nemocnice v Motole s predikcí budoucího vývoje”. Bakalářská práce VŠEM 2010
dc.relation.isbasedonHealth care options for Europe
dc.relation.isbasedonhttp://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0003/98310/E74485.pdfFunding
dc.relation.isbasedonHealth Policy Consensus Group (2003) Options for Healthcare Funding. http://www.civitas.org.uk/pdf/hpcgSystems.pdf
dc.relation.isbasedonOptions for Healthcare Funding Health Policy Consensus Group on www.civitas.org.uk/pdf/hpcgSystems.pdf
dc.relation.isbasedonEconomic Information on Health Care 2009; http://uzis.cz [consulted on 20.2.2011]
dc.relation.isbasedonMORAN, MICHAEL Governing the Health Care State: a Comparative Study of the United Kingdom, the United States and Germany. Manchester [etc: Manchester UP, 1999. Print.
dc.relation.isbasedonKAPLAN, ROBERT S., NORTON DAVID P. Balanced scorecard – Strategický systém měření výkonnosti podniku, Praha, 5. vydání, Management Press, s.r.o., 2000,
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-7261-177-5
dc.relation.isbasedonPARIS Valérie, DOCTEUR Elizabeth „Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies in Germany“, OECD Health Working Papers NO. 39, 2008, Web. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1320147,
dc.relation.isbasedonVRACIU, ROBERT A. "Programming, Budgeting, and Control in Health Care Organization: the State of the Art." Health Services Research. 1979. Pp 126-149, Web.
dc.relation.isbasedon<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1072109/>.
dc.relation.isbasedonWÖRZ, M, BUSSE, R. “Analysing the impact of health-care system change in the EU member states – Germany”. Health Economics Special Issue: Analysing the Impact of Health System Changes in the EU Member States Volume 14, Issue S1, pages 133–149, September 2005
dc.relation.ispartofACC Journalen
dc.relation.isrefereedtrue
dc.titleEfficiency management of the czech health careen
dc.title.alternativeZarządzanie wydajnością czeskiej służby zdrowiapl
dc.title.alternativeManagement výkonnosti českého zdravotnictvícs
dc.title.alternativeManagement der Leistungfähigkeit des tschechischen Gesundheitswesensde
dc.typeArticleen
local.accessopen
local.citation.epage75
local.citation.spage64
local.fulltextyesen
local.relation.issue3
local.relation.volume17
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ACC_2011_3_07.pdf
Size:
299.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: