Role příběhů ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

Title Alternative:The Role of Story-Telling in Teaching English to Young Learners
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis is focused on the role of story-telling in teaching English to young learners in the primary school and their possible using. It basis on the theory about the children learning of foreign language, methodological recommendation and general principle for the language teaching. In the practical part of outlines factual work are presented stories and the work with them, which is to lead along the mentioned notes in the theoretical part. The aim is to verify, if using stories in English lessons suport the adoption of new vocabulary and motivation.
Diplomová práce je zaměřena na roli příběhů ve výuce anglického jazyka na prvním stupni základní školy a jejich možné využití. Vychází z teorie o dětech učících se cizí jazyk, metodických doporučení a didaktických zásad pro jeho výuku. V praktické části jsou prezentovány konkrétní příběhy a práce s nimi, které se řídí uvedenými poznatky v teoretické části. Cílem je ověřit, zda využití příběhů v hodinách anglického jazyka podporuje osvojeni nové slovní zásoby a motivace dětí.
Description
katedra: KAJ; rozsah: 75
Subject(s)
stories, english, very young learners, motivation, new vocabulary, příběhy, anglický jazyk, děti mladšího školního věku, motivace, nová slovní zásoba
Citation
ISSN
ISBN