Hodnocení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska v ČR

dc.contributorMačí Jan, Ing. Ph.D. : 67472
dc.contributor.advisorBrabec Zdeněk, Ing. Ph.D. : 58452
dc.contributor.authorRoudnická, Lenka
dc.date.accessioned2020-02-28T10:35:11Z
dc.date.available2020-02-28T10:35:11Z
dc.date.committed2020-8-31
dc.date.defense2020-01-30
dc.date.submitted2018-10-1
dc.date.updated2020-1-30
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je problematika volby metody odpisování a její vliv na výši daně z příjmů právnických osob v kontextu současné legislativy České republiky. V první části diplomové práce jsou popsány základy účetnictví, jeho vývoj, účetní standardy, zásady, metody odpisování a další. Dále je charakterizován dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska. V praktické části je popsán majetek podniku, jeho inventární karty, odpisové plány a příklady volby metody odpisování. Následně je v práci zachycena komparace vlivu rozdílného zachycení dlouhodobého hmotného majetku na hospodářský výsledek podniku a na základ daně. Popsány jsou i rezervy podniku, které mají také vliv na daňovou optimalizaci. V závěrečné části jsou shrnuty získané poznatky, zformulovány závěry a zhodnocení výzkumných otázek.cs
dc.description.abstractThe topic of this thesis is the issue of selecting the most suitable depreciation method and its impact on the level of corporate income tax in the context of the current legislation of the Czech Republic. The first part of this thesis describes the basics of accounting, its development, accounting standards, principles, depreciation methods and so on. Subsequently, fixed assets are characterized from the accounting and tax perspective. The practical part describes the assets of the company, its inventory cards, depreciation plans and specific options of depreciation methods. Furthermore, this thesis, also analyses of the effect of different recording of tangible fixed assets on the economic result of the company and the tax base. The company provisions are also described as they have an impact on tax optimization. In the end, the acquired knowledge is summarized, the conclusions are formulated and the research questions are evaluated.en
dc.description.mark
dc.format102 (119 116 znaků)
dc.format.extentTabulky 0
dc.identifier.signatureV 202001655
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154492
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDaňová optimalizacecs
dc.subjectdlouhodobý majetekcs
dc.subjectfinanční účetnictvícs
dc.subjectrezervycs
dc.subjectFinancial Accountingen
dc.subjectFixed Assetsen
dc.subjectTax Optimizationen
dc.subjectProvisionsen
dc.titleHodnocení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska v ČRcs
dc.titleEvaluation of fixed asset from the accounting and tax point of view in the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000309
local.identifier.stag38546
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06634121
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1655
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_tisk.pdf
Size:
9.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
OP__Roudnicka.pdf
Size:
127.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho_Roudnicka.pdf
Size:
606.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
16.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP