Problémy příjemců finanční podpory z fondů EU se zaměřením na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Title Alternative:Problems of EU Fund Financial Support Beneficiaries - Focus on the Operational Programme Education for Competitiveness
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
My thesis deals with issues concerning the recipients of financial support drawn from the EU Funds, with focus on the recipients drawing from the Education for Competitiveness Operational Programme. The thesis begins with summing up the basic information on the European Union and its aid programmes earmarked for the Czech Republic. The theoretical part of my thesis is focused on a detailed analysis of the operational programme Education for Competitiveness. The practical part of my thesis deals with the compilation and implementation of a survey by questionnaire which analyzes the problems facing the recipients of financial support, followed by an evaluation of its results which either confirm or deny the original hypotheses, and suggesting appropriate measures. The final part of my thesis sums up the proposed recommendations.
Tato diplomová práce se zabývá problémy příjemců finanční podpory z fondů EU, speciálně se zaměřuje na příjemce z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V úvodu diplomové práce jsou uvedeny základní informace o Evropské unii a aktuálních programech pro Českou republiku. Následuje teoretická část, v níž je podrobnější seznámení s Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Praktická část se zabývá tvorbou a realizací dotazníkového šetření, zaměřeného na zkoumání problémů příjemců finanční podpory, vyhodnocování výsledků, na základě kterých jsou potvrzeny či popřeny původní hypotézy a navrhnuta opatření. V závěru práce jsou shrnuty vyplývající návrhy a doporučení.
Description
katedra: KEK; přílohy: CD ROM; rozsah: 79
Subject(s)
eu, funds, operational programme education for competitiveness, evropská unie, fondy, operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Citation
ISSN
ISBN