Anna Drahá, život a dílo

dc.contributor
dc.contributor.advisorKoudelková Eva, Mgr. Ph.D. : 55066
dc.contributor.authorVojtěchová, Adéla
dc.date.accessioned2021-12-23T06:56:51Z
dc.date.available2021-12-23T06:56:51Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2021-09-01
dc.date.submitted2019-11-30
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce monografickým způsobem zpracovává biografii a bibliografii regionální spisovatelky Anny Drahé (1890-1975), jejíž tvorba je v dnešní době v obecném povědomí zcela neznámá. Teoretická část nastiňuje autorčin rodinný život, politickou příslušnost a shrnuje její spisovatelskou kariéru. Praktická část práce se zaměřuje na vyhledání odrazu regionu ve dvojici autorčiných románů, Zápasy a Nisa. Součástí práce je seznam kompletní dostupné bibliografie Drahé. Rozsáhlá obrazová příloha obsahuje ukázky soukromé korespondence, posudky prací a některé rukopisy.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis covers the biography and bibliography of the regional writer Anna Drahá (1890-1975) in a monographic manner. The work of Anna Drahá is currently completely unknown to the public. The theoretical part of the thesis outlines the author's family life, political affiliation and summarizes her writing career. The practical part of the work focuses on finding reflections of the region in a pair of the author's novels, Zápasy and Nisa. Included in the thesis is a list of the complete available bibliography of Drahá. An extensive pictorial appendix contains examples of her private correspondence, reviews of her works and some manuscripts.en
dc.description.mark
dc.format98 s.
dc.format.extentIlustrace -
dc.identifier.signatureV 202103566
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161247
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparDRAHÁ, A. Cestou života.~In: Polní květy: Sborník prací krajových autorů. Liberec: Krajské nakladatelství, 1958, s. 29-40.par parDRAHÁ, A.~Nisa. Rukopis.par parDRAHÁ, A.~Prosinec. Praha: Práce, 1960.par parDRAHÁ, A. Stíny jeskyně.~In: Polní květy: Sborník prací krajových autorů. Liberec: Krajské nakladatelství, 1958, s. 82-88.par parDRAHÁ, A.~Štědrý večer pana Škroba: Vánoční hra o jedn. 3, podle Ch. Dickense. Praha: A. Münzberg, 1933.par parDRAHÁ, A.~Zápasy - obraz ze života jabloneckých škatulářek. Liberec: Krajské nakladatelství, 1957.par parBURIÁNEK, F.~Průkopníci socialistického realismu v české próze. Praha: Orbis, 1953. Edice Jazyk, literatura a umění; sv. 10.par parDUB, O. Její knihy psal život. In:~Tvorba - list pro kritiku a umění. Praha: Symposion, 1980, roč. 1980, č. 27, s. 16. ISSN 0139-5513.par parHODROVÁ, D.~Místa s tajemstvím: (kapitoly z literární topologie). Praha: KLP, 1994. ISBN 80-85917-03-3.par parHODROVÁ, D. et al.~Poetika míst: kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997. ISBN 80-86022-04-8.par parHRABÁK, J.~Čtení o románu. Praha: SPN, 1981. Knižnice mládeže - Horizont.par parHRBATA, Z.~ed. a HOUSKOVÁ, A.~ed. Román a genius loci: regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu, 1993. ISBN 80-85778-07-6.par parKLÍMOVÁ, H. Autor bez pomoci. In:~Literární noviny. Praha, 1961, roč. 10, č. 13, s. 4.par parKniha k~potěše a zamyšlení. In:~Cesta míru. Liberec: KV KSČ, 1957, roč. 6, č. 67, s. 4. ISSN 0411-6364.par parKOUDELKOVÁ, E.~Literatura libereckého regionu. Liberec: Technická univerzita v~Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-101-6.par parLEDERBUCHOVÁ, L.~Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: H & H, 2002. ISBN 80-7319-020-6.par parMARTINEK, L.~Region, regionalismus a regionální literatura: (studie). Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. ISBN 978-80-7248-443-0.par parMIKOLÁŠEK, V. První český román o Jablonci nad Nisou -~ Anna Drahá: Zápasy. In:~Průboj. Ústí nad Labem: KV KSČ Ústí nad Labem, 1970, roč. 22, s. 5. ISSN 1804-5782.par parMOCNÁ, D. a kol.~Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004. ISBN 80-7185-669-X.par parPALÁT, J. M. Budu ještě hodně psát? In:~Cesta míru. Liberec: KV KSČ, 1958, roč. 7, č. 44, s. 4. ISSN 0411-6364.par parPOSPÍŠIL, I.~Rozpětí žánru. Brno: Sprint-Print, 1992.par parRAMBOUSEK, J., ed.~Anna Drahá. Jablonec nad Nisou: Okresní knihovna, 1970.par parRAMBOUSKOVÁ, S.~První český román o Jablonci. In:~Zápasy. Liberec: Severočeské nakladatelství, 1975.par parRegion a jeho reflexe v literatuře. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity č. 171. ISBN 80-7042-483-4.par parSLAVÍK, B.~Regionalismus a literatura. Domažlice: Nákladem Baarovy společnosti, 1937.par parURBANOVÁ, S. Chápání regionu a regionální tematiky. In: Česká literatura 47. 1999, roč. 47, s. 608-628. ISSN 0009-0468.par parVIKTORA, V.~ed., HÁLKOVÁ, M.~ed. a DOLEŽALOVÁ, P.~ed.~V ráji realistickém: sborník příspěvků ze sympozia věnovaného Karlu Klostermannovi a realismu v české literatuře: Klatovy 24. a 25. duben 2008. Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2009. ISBN 978-80-254-6227-0.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAnna Drahács
dc.subjectbiografiecs
dc.subjectbibliografiecs
dc.subjectregionální literaturacs
dc.subjectJablonec nad Nisoucs
dc.subjectNová Ves nad Nisoucs
dc.subjectNisacs
dc.subjectZápasycs
dc.subjectAnna Draháen
dc.subjectbiographyen
dc.subjectbibliographyen
dc.subjectregional literatureen
dc.subjectJablonec nad Nisouen
dc.subjectNová Ves nad Nisouen
dc.subjectNisaen
dc.subjectZápasyen
dc.titleAnna Drahá, život a dílocs
dc.titleAnna Drahá, Life and Worksen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineFIL
local.degree.programmeFilologie
local.degree.programmeabbreviationB7310
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP18000747
local.identifier.stag41130
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis95549d37-37ca-4742-a37f-4bcf71219947
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3566
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Anna_Draha_zivotadilo_VojtechovaBP.pdf
Size:
9.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
F_Vojtechova_Koudelkova.doc
Size:
745.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vojtechova_1.9.2021.pdf
Size:
285.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP