Anna Drahá, život a dílo

Abstract
Bakalářská práce monografickým způsobem zpracovává biografii a bibliografii regionální spisovatelky Anny Drahé (1890-1975), jejíž tvorba je v dnešní době v obecném povědomí zcela neznámá. Teoretická část nastiňuje autorčin rodinný život, politickou příslušnost a shrnuje její spisovatelskou kariéru. Praktická část práce se zaměřuje na vyhledání odrazu regionu ve dvojici autorčiných románů, Zápasy a Nisa. Součástí práce je seznam kompletní dostupné bibliografie Drahé. Rozsáhlá obrazová příloha obsahuje ukázky soukromé korespondence, posudky prací a některé rukopisy.
The bachelor's thesis covers the biography and bibliography of the regional writer Anna Drahá (1890-1975) in a monographic manner. The work of Anna Drahá is currently completely unknown to the public. The theoretical part of the thesis outlines the author's family life, political affiliation and summarizes her writing career. The practical part of the work focuses on finding reflections of the region in a pair of the author's novels, Zápasy and Nisa. Included in the thesis is a list of the complete available bibliography of Drahá. An extensive pictorial appendix contains examples of her private correspondence, reviews of her works and some manuscripts.
Description
Subject(s)
Anna Drahá, biografie, bibliografie, regionální literatura, Jablonec nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Nisa, Zápasy, Anna Drahá, biography, bibliography, regional literature, Jablonec nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Nisa, Zápasy
Citation
ISSN
ISBN