Lázně

Abstract
Lázně v uhelném povrchovém dole. Využití jedinečného potenciálu termálních minerálních pramenů vyvěrajících na jeho dně. Využití příležitosti práce s krajinou pomocí důlních strojů. Prostory pod zemí. Mentální očista. Zážitek.
Spa in an open-pit coal mine. Utilization of the unique potential of thermal mineral springs at its bottom. Utilization of a unique opportunity to work with the landscape by mining machinery. Underground spaces. Mental cleansing. Experience.
Description
Subject(s)
lázně, minerální voda, uhlí, povrchový důl, podzemí, prostor, krajina, zasypávání, zakladač, spa, mineral water, coal, open-pit mine, underground, space, landscape, backfilling
Citation
ISSN
ISBN