Měření průtoku spalinovou klapkou na výrobní lince

Title Alternative:Flow measurement of exhaust control valve on the production line.
dc.contributor.advisorModrlák, Osvald
dc.contributor.authorFrus, Lukáš
dc.date2010
dc.date.accessioned2013-12-30
dc.date.available2013-12-30
dc.date.committed2010-05-19
dc.date.defense2010-06-22
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2009-10-16
dc.degree.levelmgrcs
dc.descriptionkatedra: RSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 95 scs
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je provést studii měřících metod a samotné měření průtoku spalinovou klapkou, sloužící k recirkulaci spalin pro dieselové motory. Práce se zabývá problematikou měření průtoku, které je součástí procesu výstupní kontroly na výrobní lince. Jsou definovány základní pojmy a vztahy z oblasti mechaniky tekutin. Následně jsou stanoveny dostupné metody a současné možnosti měření průtoku vzduchu s důrazným akcentem na průmyslovou použitelnost. Uvedeny jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod. Dále je stručně popsán princip recirkulace spalin, struktura spalinové klapky a jednotlivé součásti zpětnovazebního vedení výfukových plynů. Krátce je nastíněna struktura linky a detailně rozebráno kontrolní stanoviště pro měření průtoku klapkou, včetně modelu měřícího systému vytvořeného v kreslícím programu pro strojní inženýrství VariCAD. Práce je zaměřena na popis navržené metody LFE, jsou zde uvedeny výpočty hmotnostního průtoku, tlakových ztrát a nastavení regulace na žádanou hodnotu pro stanovení povoleného rozsahu průtoku klapkou. Součástí práce je vytvoření aplikace ve vývojovém prostředí LabVIEW pro realizaci měření a ovládání průtoku spalinovou klapkou, vyhodnocení pomocí počítačové měřící karty od National Instruments. Závěrečná část je věnována zpracování naměřených dat a zhodnocení realizace měřícího systému kontroly průtoku na výrobní lince.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is to make a study of the measuring methods and flow measurement in exhaust control valve serving for exhaust gas recirculation in diesel engines. The thesis describes a problem of a flow measurement as a part of the final inspection process of the production line. Some basic terms and relations in the fluid of liquid mechanics are defined. The thesis contains of available methods and current possibilities of measuring the air flow with a view of application in the industry. The important advantages and disadvantages of each method are present. Furthermore, the thesis describes the exhaust gas recirculation principle, the structure of the exhaust control valve and each part of the exhaust gas feedback line. The structure of the line is briefly introduced and the control station for the flow measurement in the exhaust control valve is analyzed in detail. Including the model of the measuring system created in the drawing program for mechanical engineering VariCAD. The thesis focusing on description of the suggested method LFE and quotes calculations of mass flow, pressure losses and setup of the regulation on the desired requested value for determining the acceptable range of the flow rate in the exhaust control valve. A part of the thesis is to create application in the developmental program LabVIEW to implement the measurement and the flow control in the exhaust control valve, the evaluation using of the computer measuring card by the National Instruments. The final part is devoted to the data processing and to evaluate the realization of the measure system of the flow control on the production line.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/5879
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectdiesel enginesen
dc.subjectexhaust gas recirculationen
dc.subjectexhaust control valveen
dc.subjectflow measureen
dc.subjectmethod lfeen
dc.subjectlabviewen
dc.subjectdieselové motorycs
dc.subjectrecirkulace spalincs
dc.subjectspalinová klapkacs
dc.subjectměření průtokucs
dc.subjectmetoda lfecs
dc.subjectlabviewcs
dc.subject.verbismechanika tekutincs
dc.titleMěření průtoku spalinovou klapkou na výrobní lincecs
dc.title.alternativeFlow measurement of exhaust control valve on the production line.en
dc.typeThesis
local.departmentRSScs
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.identifier.stag18162
local.identifier.verbis432369
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:20:30cs
local.verbis.studijniprogramRSS Elektrotechnika a informatika/Mechatronikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_18162.pdf
Size:
41.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce