Právní aspekty smlouvy o zájezdu v praxi

dc.contributor
dc.contributor.advisorSevera Karel, Mgr. : 54963
dc.contributor.authorHolanová, Helena
dc.date.accessioned2019-06-16T03:55:05Z
dc.date.available2019-06-16T03:55:05Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2019-01-14
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2019-1-15
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje právní tematice v souvislosti s cestovním právem. Hlavní pozici v této práci má smlouva o zájezdu z pohledu legislativy nejen České republiky, ale také Evropské unie. První část práce se zabývá teoretickou průpravou zaměřenou na podstatné pojmy a jednotlivé právní normy v rámci cestovního práva. Je zde popsán vývoj právní úpravy podnikání v oblasti cestovního ruchu, dále je v práci uvedeno základní vymezení právní úpravy zájezdu, které je podrobněji rozebráno v kapitole věnující se ustanovením nového občanského zákoníku. Druhá část práce se zabývá rozborem smlouvy o zájezdu určité cestovní kanceláře, jejíž součástí jsou další smluvní ujednání, a právě tato ujednání jsou v této práci detailně vymezena. V závěru práce je představen vlastní návrh smlouvy o zájezdu vytvořený autorkou této bakalářské práce.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the legal aspects of the travel contracts. Travel contract, from the point of view of not only the Czech Republic legislation but also of the European Union legislation, has the main position in this thesis. The first part is focused on the theoretical background which introduces significant terms and individual legal norms in the context of travel law. Development of law regulations in the field of tourism is described. The second part is devoted to an analysis of the travel contract of a specific travel agency where general terms and conditions are discussed in more detail. The very last part of the thesis contains a draft of a travel contract which was drawn up by the author of this thesis.en
dc.description.mark
dc.format60 s. (87 523 znaků)
dc.format.extentSchémata, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 201900643
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152654
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonORIEŠKA, Ján. 2010. Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea servis. ISBN 978-80-85970-68-5. BERÁNEK, Jaromír. 2013. Ekonomika cestovního ruchu. Praha: Mag Consulting. ISBN 978-80-86724-46-1. HAVLÍČKOVÁ, Klára a Renata KRÁLOVÁ. 2015. Cestovní právo. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7400-267-0. HALL, Colin Michael. 2010. The Geography of Tourism and Recreation. New York: Routledge. ISBN 0-415-33560-4. ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK, Josef FIALA, Jiří HRÁDEK, Petr VOJTEK, Petr HAJN, et al. 2014. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI (relativní majetková práva 2. část). Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7478-630-3. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectcestovní kancelářcs
dc.subjectnový občanský zákoníkcs
dc.subjectpořadatelcs
dc.subjectsměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)cs
dc.subjectsmlouva o zájezducs
dc.subjectúčastník zájezducs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectzákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti cestovního ruchucs
dc.subjectcustomeren
dc.subjectEuropean Parliament and Council of the European Union guidelineen
dc.subjectnew civil codeen
dc.subjectorganizeren
dc.subjecttourism lawen
dc.subjecttour participanten
dc.subjecttravel agencyen
dc.subjecttravel contracten
dc.subject.verbisprávní smlouvycs
dc.titlePrávní aspekty smlouvy o zájezdu v praxics
dc.titleThe legal aspects of the travel contracts in practiceen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMSCR
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKPE
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE15000304
local.identifier.stag36794
local.identifier.verbiskpw06581513
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo643
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:20cs
local.verbis.studijniprogramKPE Ekonomika a management/Ekonomika a management služeb-Cestovní ruchcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Holanova_Helena.pdf
Size:
1.89 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
HOLANOVAposudek_BP.pdf
Size:
760.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP