Parametry hodnotové inovace strategie modrého oceánu

Title Alternative:Parametres of Value Innovation in Blue Ocean Strategy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá novým přístupem ke strategii podniku, strategií modrého oceánu autorů Kima a Mauborgne. SMO je inovační strategie, která je konstruována k omezení vlivu konkurence na podnik a vytvoření podmínek pro tvorbu inovací a tím zvýšení šancí růstu zisků. Nejprve je tato strategie podrobně představena a porovnána s jinými strategiemi a je zde vysvětlen její přínos pro podnik. Dále je popsána hodnotová inovace, která je základem tvorby strategie, její parametry, hodnota pro zákazníka a inovace. Za účelem aplikace této strategie v malém vybraném podniku jsou popsány nástroje, které strategie předkládá pro implementaci. V praktické části práce je sestaven návrh strategie a vytvoření hodnotové inovace pro firmu Tinac. Cílem diplomové práce je sestavení návrhu a předložení doporučení pro firmu k vytvoření modrého oceánu, nového tržního prostoru bez konkurence. Tento návrh může firma implementovat k dosažení svých strategických cílů.
Description
82 s., 1 s. příl. :obr., grafy +CD ROM
Subject(s)
managerial economics, podniková ekonomika
Citation
ISSN
ISBN