Rytmické krůčky, aneb práce s rytmem od školky do školy

Title Alternative:Using Small Rhythmic Steps in Teaching Rhythm at Kindergarten and Primary School
dc.contributor.authorSeidlová, Dita
dc.date.accessioned2018-12-03T18:41:53Z
dc.date.available2018-12-03T18:41:53Z
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá úlohou rytmu v životě dětí předškolního a mladšího školního věku, jeho rozvíjením ve školním prostředí. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na vymezení základních pojmů jako je rytmus, hudební připravenost a hudební výchova v mateřských a základních školách. Dále popisuje hudebně-výchovný proces a jeho zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu, metody a formy výuky rytmu. Praktická část je složena z rytmických cvičení a her seznamujících s Orffovými nástroji. Dále obsahuje návrhy práce s písní dle ročních období, které byly ověřeny v praxi mateřské školy. Je doplněna dotazníkovým šetřením, kterého se zúčastnili učitelé mateřských i základních škol, zaměřeného na výuku rytmu ve školním prostředí.cs
dc.description.abstractThe thesis is about what role is rhythm playing in a life of preschoolers and younger school age kids and development of this role in a school environment. The theoretical part of the thesis is focusing on the definition of basic concepts, such as rhythm, musical readiness and music education in kindergartens and primary schools. Furthermore, it describes the process of music education and embedding it in the National Educational Curriculum, including methods and forms of teaching rhythm. The practical part of the thesis consists of rhythmic exercises and games,to help kids to familiarize with Orff's instruments. It also contains and suggests to use four seasons and songs coherently, which has been proved in practical examples in kindergartens. The practical part is complemented with a survey, which was attended by teachers from kindergartens and primary schools aimed at teaching rhythm in the school environment.en
dc.identifier.signatureV 222/17 P
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60799
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbispředškolní výchovacs
dc.subject.verbisJeřábek, B.en
dc.subject.verbispreschool educationen
dc.subject.verbisObráběcí stroje..en
dc.titleRytmické krůčky, aneb práce s rytmem od školky do školycs
dc.title.alternativeUsing Small Rhythmic Steps in Teaching Rhythm at Kindergarten and Primary Schoolen
dc.typediplomové prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06536582
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-19-25 19:19:06cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
224.51 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
321.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
323.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_22217_P.pdf
Size:
2.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP