Postavení personalisty ve společnosti Cadence Innovation k.s.

Title Alternative:Position of Personnel Officer in Cadence Innovation k.s.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je představit a analyzovat jednotlivé personální činnosti ve vybrané společnosti - vytváření a analyzování pracovních míst, personální plánování, získávání a následné přijímání pracovníků, jejich hodnocení, rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru, odměňování, vzdělávání a rozvoj pracovníků, otázka pracovních vztahů, péče o pracovníky a personální informační systém. V případě této diplomové práce se jedná o analýzu personálních činností ve společnosti Cadence Innovation k.s., konkrétně v závodě Liberec. Analyzuji a hodnotím zde konkrétní personální činnosti, silné a slabé stránky společnosti a možné příležitosti či hrozby. V závěru práce se zabývám řešením konkrétního problému. Diplomová práce je založena na porovnání teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi ze společnosti, které jsem získala v průběhu svého zaměstnání na pozici Personalista ve společnosti Cadence Innovation k.s.
Main goal of this thesis is to introduce and analyse various personnel activities in choosed company. Between these activities belong creating and analysing of working places, personnel planning, workers recruitment and evaluation, workers placement, working place ending procedure, work remuneration, education and advancement, employee relations, care of workers and personnel information system. In this thesis are analysed personnel activities in company Cadence Innovation k.s. in Liberec. There are analysed specific personnel activities, their strengths and weaknesses, opportunities and threats. In the end there is a solution for specific problem. This thesis is based on confrontation between theoretical knowledges and practical experiences from company, which I got during the time on working position Personnel officer in company Cadence Innovation k.s. in Liberec.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 76 s., 9 s. obr. příloh
Subject(s)
personální oddělení, tvorba pracovních míst, personální plánování, získávání a výběr pracovníků, hodnocení pracovníků, rozmísťování pracovníků, odměňování, vzdělávání a rozvoj, pracovní vztahy, péče o pracovníky, personnel department, production of work stations, personnel planning, workers recruitment and selection, workers evaluation, workers placement, remuneration, education and advancement, employee relations, care of workers
Citation
ISSN
ISBN