Textilní struktury v oděvní kolekci

Abstract
Práce je zaměřena na studii struktur s přírodními motivy. Rešerše se věnuje přírodním strukturám a jejich využití v oděvu a je inspirací pro následnou oděvní kolekci.Struktura je hned vedle konstrukčního řešení oděvu jedním z výrazných prvků, kde je velmi dobře zřetelné umělecké zpracování tématu. Dává prostor k maximálnímu využití možností materiálu a v neposlední řadě odráží vývoj technologií, které umožňují nové struktury vytvářet.
The thesis is focused on structures inspired by nature. The research is concentrated on nature, structures, and its usage in fashion. It also comprises an inspiration for the fashion collection.Structure is together with the con-struction one of the main distinguishing characteristics of a piece, where the authors' true intentions and inspiration come into play. It lets the material fulfil its hidden potential and additionally, reflects the evolution of the technologies allowing the creation of new structures.
Description
Subject(s)
oděvní kolekce, struktura, biomimetika, příroda, Clothing collection, structure, biomimetics, nature
Citation
ISSN
ISBN