Komunikační strategie vybrané firmy

dc.contributorBuriánek Vojtěch, Ing.
dc.contributor.advisorŠvandová Zuzana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVzoreková, Veronika
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 54932 Diblík Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65185 Nový Lukáš, Ing.
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2017-01-31
dc.date.submitted2015-10-30
dc.date.updated2.3.2017 12:00
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o problematice komunikačních strategií firem, které vyrábějí hořické trubičky. Hlavním cílem je zhodnotit současnou marketingovou komunikaci vybrané firmy Petráčkovy hořické trubičky a navrhnout její vhodnou optimalizaci. V první části práce jsou představeny zejména jednotlivé komunikační nástroje marketingu. Druhá část se zabývá detailním popisem zvolené firmy a srovnáním marketingové komunikace zbývajících 8 konkurenčních firem. Pro zmapování toho, jakým způsobem vnímá veřejnost trh s hořickými trubičkami, byl proveden marketingový výzkum. Jak bylo předpokládáno, tak nevnímá jednotlivé výrobce hořických trubiček, nýbrž se pouze při koupi soustředí na produkt jako takový. Z tohoto důvodu byly doporučeny pouze drobné marketingové aktivity. Také byla navržena nová řada trubiček zaměřených na zdravý životní styl, čímž by se firma výrazně odlišila od ostatních výrobců. Tyto navržené strategie by firmě měly pomoci lépe dosáhnout svých vytyčených cílů a být podkladem pro správné zapojení marketingových činností.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with communication strategies of companies that produce Hořice Tubes (Hořické trubičky). The main aim is to evaluate current marketing communication of selected company called Petráčkovy Hořice Tubes and to propose its suitable optimization. The first part of this thesis introduces especially individual marketing communication tools. The second part deals with the detailed description of the selected company together with comparison of marketing communication of its eight competitors. It was made a market research in order to map the situation how the market of Hořice Tubes is perceived by the public. As expected, the public does not perceive each manufacturer of Hořice Tubes. But the public does concentrate during purchase on the product as such. For this reason it was recommended only small-scale marketing activity. It was also designed a new product line of Hořice Tubes focusing on healthy lifestyle in order to significantly distinguish the company from other manufacturers. These suggested strategies should help the company better achieve its goals and be the basis for the appropriate inclusion of marketing activities.en
dc.description.mark
dc.format88 s.(148 356)
dc.format.extentIlustrace, Schémata 1
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23975
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonFILL, Ch. Marketing communications: Engagements, Strategies and Practice. 4th ed. England: Pearson Education Limited, 2006. ISBN 978-0-273-68772-6.
dc.relation.isbasedonJAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing - Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8.
dc.relation.isbasedonKOTLER, P. a G. ARMSTRONG. Principles of marketing. 14th ed. New Jersey: Pearson Education Limited, 2011. ISBN 978-0-13-216712-3.
dc.relation.isbasedonKOZEL, R., et. al. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-8-0-24-73527-6.
dc.relation.isbasedonPICKTON, D. a A. BRODERICK. Integrated Marketing Communications. 2nd ed. England: Pearson Education Limited, 2005. ISBN 278-0-273-67645-8.
dc.relation.isbasedonPŘIKRYLOVÁ, J. a H. JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.
dc.relation.isbasedonElektronická databáze ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKomunikační strategiecs
dc.subjectkomunikační nástroje marketingucs
dc.subjectprůzkum trhucs
dc.subjectoptimalizace marketingové komunikacecs
dc.subjectHořické trubičkycs
dc.subjectCommunication strategyen
dc.subjectmarketing communication toolsen
dc.subjectmarket researchen
dc.subjectoptimization of marketing communicationen
dc.subjectHořice Tubesen
dc.subject.verbismarketingová komunikacecs
dc.titleKomunikační strategie vybrané firmycs
dc.titleCommunication strategy of the specific companyen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.disciplineMP
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationN6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33279
local.identifier.verbis525298
local.noteembargocs
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:07:48cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika-Marketing podnikucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Vzorekova.pdf
Size:
3.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vedouci_Vzorekova.pdf
Size:
52.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Oponent_Vzorekova.pdf
Size:
58.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP