Zhodnocení vybraných pojistných produktů u vybraných pojišťoven s významem pro podnikovou praxi

Abstract
Neustále se měnící společnost a vliv globalizace má za následek i změnu na některých ekonomických trzích celého světa. Výjimkou není ani trh pojišťovací, který prochází neustálými změnami již od svého vzniku a to v souvislosti se vznikem nových rizik a nahodilých situací, které ovlivňují životy lidí. Tato diplomová práce se zaměřuje na pojištění, hradící škodu, kterou člověk způsobí neúmyslně, a v důsledku které vznikla újma třetí osobě. Toto pojištění se nazývá odpovědnostní pojištění. Teoretická část mé diplomové práce popisuje historii a právní úpravu pojišťovnictví a zaměřuje se především na analýzu náhrady škody. Ta prošla změnou v souvislosti s účinností Nového občanského zákoníku. Tato část dále obsahuje i rozbor odpovědnostního pojištění, které se týká obchodních společností a jejich zaměstnanců. Praktická část práce zhodnocuje vytvořené nabídky pojištění odpovědnosti statutárních orgánů obchodních korporací. Pro tyto účely jsou použity údaje společnosti TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ, spol. s.r.o., která podniká v oblasti automobilového průmyslu v Bělé pod Bezdězem. Součástí praktické části diplomové práce jsou i nabídky odpovědnosti zaměstnancům z výkonu povolání, kde jsou porovnány produkty vybraných pojišťoven.
The ever changing society and globalization has an influence on the economic markets all over the world. The insurance market is no exception. It comes through the changes since it has emerged. These changes are mostly connected to the development of new risks and accidental situation influencing lives of people. This thesis focuses on insurance which covers the damage made by a person unintentionally and there is a third person who suffered a detriment as a result of this damage. This kind of insurance is called insurance of responsibility. Theoretical part of my thesis focuses primarily on analyses of compensation for damage. This compensation went through the substantial changes with the New Civil Code. The history and legislation are described in this part as well. Next part examines insurance of liability applicable for companies and their employees. Practical part of this thesis assesses the offers of insurance of liability which were created for statutory bodies within the companies. For this purpose data from the company TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLA Ltd. were used. This company do business in the field of automotive industry in Bělá pod Bezdězem. As a part of practical part there are also offers of responsibility to employees from execution of job with a comparison of products from chosen insurance houses.
Description
Subject(s)
Náhrada škody, Riziko, Risk management, Pojištění, Pojistná smlouva, pojistný zájem, pojistné podmínky, Jednotný evropský pas, Pojištění Directors & Officers, Pojištění odpovědnosti zaměstnance z výkonu povolání, Compansation for Damage, Risk Management, Insurance, Insurance Contract, Insurance Interest, Insurance Conditions, Single European Pass, Insurance, Directors & Officers, Insurance of Employees from Execution of Job
Citation
ISSN
ISBN