Graf Albert Joseph Hoditz (1706-1778) als deutschsprachiger Autor

Title Alternative:Hrabia Albert Joseph Hodic (1706-1778) jako autor piszący po niemiecki
Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
The aim of the article is to introduce Count Albert Joseph Hodic as an author writing in German. Although his literary work has been preserved only in a torso form, it offers insight into the work of this author at the turn of baroque and enlightenment. The preserved Hodic’s poems are intertwined by the influences of both artistic epochs and reflect Hodic’s views of life. Hodic’s literary work can be seen as part of his cultural activities aimed at creating a castle garden full of works of art and at the same time the atmosphere that attracted many distinguished guests to Silesian Rudoltice in the second half of the 18th century. Last but not least, the artistic climate was completed with theatrical, ballet and opera performances partly written by Hodic himself.
Das Ziel des Artikels besteht darin, den Grafen Albert Joseph Hoditz als deutschsprachigen Autor vorzustellen. Obwohl sein literarisches Schaffen nur einen Torso darstellt, bietet es einen Einblick in das literarische Werk dieses Autors an der Schwelle des Barocks und der Aufklärung. Sein überliefertes literarisches Schaffen wurde durch die Einflüsse beider künstlerischen Epochen gekennzeichnet und spiegelt seine Lebenseinstellungen wider. Das literarische Werk des Grafen Hoditz ist als Teil seiner künstlerischen Aktivitäten zu verstehen, die z. T. auf die Gründung des Rosswalder Schlossgartens ausgerichtet waren. Dieser Ort wurde von künstlerischer Atmosphäre und künstlerischen Artefakten erfüllt, die in der zweiten Hälfte des 18. Jh viele bedeutende Gäste nach Rosswald gelockt haben. Das künstlerische Klima des Rosswalder Schlossgartens wurde nicht zuletzt durch die Theater-, Ballett- und Opernaufführungen geprägt, die zum Teil vom Grafen Hoditz verfasst wurden.
Cílem článku je představit hraběte Alberta Josepha Hodice jako německy píšícího autora. I když byla jeho literární tvorba dochována pouze v torzální podobě, nabízí vhled do díla tohoto autora na rozhraní baroka a osvícenství. Dochované Hodicovy básně jsou protkány vlivy obou uměleckých epoch a odráží se v nich rovněž Hodicovy životní postoje. Hodicovo literární dílo je možné chápat jako součást jeho kulturních aktivit zaměřených na vytvoření zámecké zahrady plné uměleckých děl a zároveň atmosféry, jež do Slezských Rudoltic přilákala mnoho významných hostů druhé poloviny 18. st. Umělecké klima bylo v neposlední řadě dotvářeno divadelními, baletními a operními představeními pocházejícími zčásti z pera samotného Hodice.
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie Hrabiego Alberta Josepha Hodica jako niemieckojęzycznego pisarza. Artykuł umożliwia wgląd w dorobek autora z przełomu baroku i oświecenia, pomimo tego, iż jego dorobek literacki zachował się jedynie w szczątkowej formie. Zachowane wiersze Hodica przesiąknięte są wpływami obu epok artystycznych i odzwierciedlają również jego życiowe postawy. Dorobek literacki Hodica może być rozumiany jako element jego działań kulturalnych mających na celu stworzenie ogrodu pałacowego pełnego dzieł sztuki, a także atmosfery, która przyciągnęła do Śląskich Rudoltic wiele znaczących postaci drugiej połowy XVIII wieku. Artystyczna atmosfera tworzona była również poprzez teatralne, baletowe i operowe przedstawienia będące częściowo dziełem samego Hodica.
Description
Subject(s)
count Albert Joseph Hoditz, literary work, rosswald castle, cultural contribution of count Albert Joseph Hoditz
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN