Využití aktivit boxerského klubu pro aktivní trávení volného času dospívajících

Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím aktivit boxerského klubu pro aktivní trávení volného času. V dané problematice jsem analyzovala, jak aktivity boxerského klubu působí na dospívající členy, a jak vnímá veřejnost činnost klubu. V práci jsem se soustředila na to, zda aktivity klubu pomáhají vhodným způsobem trávit čas dospívajících a zda vnímá veřejnost pozitivně činnost klubu. Jako hlavní nástroje komunikace s respondenty jsem zvolila dotazníkové šetření a interview.
This thesis deals with using of the boxing club activities for spending leisure time in an active way. Both the impact on the adolescent members of the boxing club and the public perception of its activities have been analysed in the respective thesis. I focused on two main findings in the thesis: whether the club activities help the adolescent spend their leisure time in an appropriate way and whether the club activities are accepted by the public in a positive way. The questionnaire and the form of an interview have been used as the main means of communication with the respondents.
Description
Subject(s)
Dospívání, úpolové sporty, box, volný čas, volnočasové aktivity, Adolescence, combat sports, box, leisure time, leisure time activities
Citation
ISSN
ISBN