Vzdělávání dítěte se sluchovým postižením v podmínkách běžné mateřské školy

dc.contributor.advisorSalabová Denisa, Mgr. et Mgr. :67500cs
dc.contributor.authorDavidová, Janacs
dc.contributor.refereeJehličková Jiřina, Mgr. :62393cs
dc.date.accessioned2023-11-22T12:49:26Z
dc.date.available2023-11-22T12:49:26Z
dc.date.committed30.4.2022cs
dc.date.defense23.8.2023cs
dc.date.submitted20.4.2021cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání dítěte se sluchovou vadou v běžné mateřské škole. Cílem bakalářské práce je podat teoretické vymezení dané problematiky a pomocí dotazníkového šetření zjistit vybavenost mateřských škol pomůckami pro děti se sluchovou vadou a popsat jakým způsobem jsou využívány k naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Teoretická část je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá sluchem, druhá předškolním vzděláváním. Poslední kapitola je věnována specifikům vzdělávacích potřeb u dítěte se sluchovou vadou v běžné mateřské škole. Praktická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První se zabývá metodologickými aspekty práce a druhá interpretací a vyhodnocením dat. Snaží se podat ucelený přehled pomůcek, kterými jsou mateřské školy vybavené.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the issue of education of a child with hearing impairment in a mainstream kindergarten. The aim of the bachelor thesis is to provide a theoretical definition of the issue and to use a questionnaire survey to determine the equipment of kindergartens with aids for children with hearing impairment and to describe how they are used to meet the objectives of the Framework Educational Programme for preschool education. The theoretical part is divided into three main chapters. The first chapter deals with hearing, the second with preschool education. The last chapter is devoted to the specifics of the educational needs of a child with a hearing impairment in a mainstream kindergarten. The practical part is divided into two main chapters. The first deals with the methodological aspects of the work and the second with the interpretation and evaluation of the data. It attempts to give a comprehensive overview of the aids with which kindergartens are equipped.en
dc.format101 s. (115 033 znaků)cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/173891
dc.language.isoCScs
dc.subjectsluchová vadacs
dc.subjectpomůckycs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectrámcový vzdělávací programcs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectmateřská školacs
dc.titleVzdělávání dítěte se sluchovým postižením v podmínkách běžné mateřské školycs
dc.titleEducation of a Child with Hearing Impairment in the Conditions of a Regular Kindergartenen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorP19000608cs
local.identifier.stag42635cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP - Jana Davidová.zip
Size:
11.37 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VŠKP ( 11.7.2023 18:29 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Davidová ved.pdf
Size:
299.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 14.8.2023 11:57 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Davidová_opo.pdf
Size:
297.9 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 14.8.2023 11:57 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
39.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 23.8.2023 12:30 )