Pedagogická diagnostika žáků s ADHD v praxi prvostupňových učitelů Středočeského kraje

Title Alternative:Pedagogical diagnostics of ADHD pupils in practice of elementary school teachers from Central Bohemia region
Abstract
Diplomová práce se zabývá úlohou pedagogické diagnostiky ve vztahu k podpoře vzdělávání žáků s ADHD a zkoumá, jaké úrovně dosahují vybraní učitelé v diagnostických dovednostech. K výzkumnému šetření bylo využito metody polostrukturovaného rozhovoru, který byl veden se čtyřiceti osmi učiteli ze Středočeského kraje s patnáctiletou praxí na prvním stupni základní školy. Z výzkumného šetření vyplývá, že učitelé jsou do jisté míry schopni provádět pedagogickou diagnostiku ve vztahu k podpoře vzdělávání žáků s ADHD, ale chybí jim zejména podpůrné materiály, které by jim provádění pedagogické diagnostiky usnadnily.
The thesis deals with the role of pedagogical diagnostics with respect to the support of pupils affected with ADHD. It also explores the level of diagnostic proficiency of selected group of teachers. The method of semi-standardized interview was used during the research. Forty eight teachers from different schools within the region Central Bohemia and with more than 15 years of practice were interviewed. The results of the research indicate that the teachers are able to perform pedagogical diagnostics with respect to the support of pupils affected with ADHD but they lack enhancing materials which would help them to facilitate diagnostic process.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN