Marketingová strategie developerské firmy Proctus real, s. r. o.

Title Alternative:Marketing strategy of a development company Proctus real, s. r. o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této diplomové práce je navržení efektivní marketingové strategie pro posílení konkurenčního postavení společnosti Proctus, působící na českém trhu s nemovitostmi. Práce je rozdělena na 2 části - teoretickou a praktickou. Praktická část se nejprve zabývá analýzou trhu s nemovitostmi. Je zde popsána současná situace na trhu s nemovitostmi, dále byl v této diplomové práci věnován prostor pro nejmodernější trendy v oblasti bydlení a předpokládanému vývoji cen nemovitostí v České republice v roce 2009. Další část diplomové práce je věnována charakteristice společnosti Proctus. V práci bylo také provedeno dotazníkové šetření zjišťující potřeby a přání potenciálních zákazníků v oblasti realit. Na základě informací zjištěných z předešlých části diplomové práce byla v závěru sestavena marketingová strategie pro společnost Proctus.
The aim of this diploma thesis is to create an efficient marketing strategy for strengthening competitive position of Proctus, a company making business in the Czech property market. The diploma thesis is devided into 2 parts - theoretical and practical. The practical part is concerned with an analysis of a property market. There is described present circumstances on the property market. Further there is dedicate space for description of the most modern trends in the sphere of living. In the last part of market analyse there is supposed development of prices of real property in the year 2009. Next part of this diploma thesis is a characteristic of the company Proctus. There also were carried out questionnaire investigation. This investigation made out needs and desires of prospective customers. On the basis of information obtained from preceding parts of this diploma thesis were worked out a marketing strategy for a company Proctus.
Description
katedra: KMG; rozsah: 94
Subject(s)
marketingová strategie, trh s nemovitostmi, reality, realitní kancelář, analýza trhu, charakteristika podniku, segmentace, marketing strategy, property market, real estate, estate agency, market analysis, company characterization, segmentation
Citation
ISSN
ISBN