Stres a syndrom vyhoření

Title Alternative:Stress and burnout syndrome
dc.contributor.advisorRoudná, Pavlína
dc.contributor.authorMastníková, Vendula
dc.date2010
dc.date.accessioned2014-01-10
dc.date.available2014-01-10
dc.date.committed2010-04-22
dc.date.defense2010-06-16
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2008-02-28
dc.degree.levelbc
dc.descriptionkatedra: KSS; přílohy: 1CD; rozsah: 75 s., 3 s. obr. přílohcs
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Stres a syndrom vyhoření se zaměřovala na bližší specifikaci pojmů stres a syndrom vyhoření. Hlavním cílem práce bylo zjistit možný výskyt syndromu vyhoření u pedagogů mateřských škol v okrese Jablonec nad Nisou. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Byly jimi teoretická a praktická část. Teoretická část práce se zaměřovala nejprve na pojem stres a v druhé podkapitole objasňovala termín syndrom vyhoření. V podkapitole s názvem Stres se zaměřovala na vymezení pojmu stres, různé typy stresu, stresory a stresové situace, příčiny, projevy stresu a samozřejmě důležitá byla také prevence a zvládnutí stresu. V podkapitole Syndrom vyhoření objasňovala historický vývoj tohoto termínu, vymezovala pojem syndrom vyhoření, přibližovala příznaky a rizikové faktory pojmu, popisovala jednotlivá stádia vývoje a druhy syndromu vyhoření. Samozřejmě nedílnou součástí byla také diagnostika problematiky syndromu vyhoření, následné varianty pomoci při výskytu syndromu vyhoření a neméně důležitá oblast prevence. V praktické části práce evalvovala ohrožení pedagogů syndromem vyhoření z různých hledisek. Ohrožení syndromem vyhoření u pedagogů z různých hledisek pohledu bylo graficky zpracováno i s krátkým komentářem výsledku.cs
dc.description.abstractThis bachelor essay which is called Stress And Burn-out Syndrome was focused on closer examination of stress and burn-out syndrome. The main object of this bachelor work was to find out the posibility whether pre-school teachers from Jablonec nad Nisou district suffer from this syndrome. This bachelor paper consisted of two crucial parts, theoretical and practical. The theoretical part of the work focused primarily on stress and also explained the term burn-out syndrome. Theoretical part of the work focused in the subhead called Stress on specification of the term stress, various types of stress, stressors, stressfull situations, causes and manifestation of stress. Description of ways preventing and coping with stress became an essential part of the work too. In the subhead called Burn-out Syndrome the historical development of this term is explained as well as its meaning, its symptoms and risk factors; it also described individual stages of development and different types of the syndrome. Diagnostics of the burn-out syndrome followed by various alternatives of treatment and prevention were also integral parts of the paper. This bachelor work evaluated in its practical part the risk of being affected by the burn-out syndrome for teachers from various points of view. The different views were presented graphically with a short commentary.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/6464
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectstrescs
dc.subjectsyndrom vyhořenícs
dc.subjectstresorycs
dc.subjectstresová situacecs
dc.subjectprevence a zvládnutí stresucs
dc.subjecteustres a distrescs
dc.subjectsociální fobiecs
dc.subjectpříčiny a projevy stresucs
dc.subjectvymezení pojmu syndrom vyhořenícs
dc.subjecthistorie termínu syndrom vyhořenícs
dc.subjectpsychickécs
dc.subjectfyzické a sociální příznakycs
dc.subjectrizikové a protektivní faktorycs
dc.subjectsyndrom obnošenícs
dc.subjectsyndrom podceněnícs
dc.subjectdiagnostika syndromu vyhořenícs
dc.subjectinventář projevů syndromu vyhořenícs
dc.subjectsupervizecs
dc.subjectstressen
dc.subjectburnout syndromeen
dc.subjectstressorsen
dc.subjectstress situationen
dc.subjectprevention and management of stressen
dc.subjecteustress and distressen
dc.subjectsocial phobiaen
dc.subjectcauses and manifestation of stressen
dc.subjectdefinition of the term burn-out syndromeen
dc.subjecthistory of the term burn-out syndromeen
dc.subjectpsychologicalen
dc.subjectphysical and social symptomsen
dc.subjectdanger and protective factorsen
dc.subjectworn-out syndromeen
dc.subjectundervaluation syndromeen
dc.subjectdiagnostics of the burnout syndromeen
dc.subjectlist of the burnout syndrome symptomen
dc.subjectsupervisionen
dc.titleStres a syndrom vyhořenícs
dc.title.alternativeStress and burnout syndromeen
dc.typeThesisen
local.departmentKSScs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.identifier.stag15616
local.identifier.verbis447497
local.note.administratorsoprava_A
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_15616.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce