Hodnocení zdravotnických podložek

dc.contributorKoldinský Otta, RNDr. Mgr. : 57011
dc.contributor.advisorNemčoková Renáta, Ing. : 55170
dc.contributor.authorHasalíková, Veronika
dc.date.accessioned2020-02-28T12:59:58Z
dc.date.available2020-02-28T12:59:58Z
dc.date.committed2020-1-10
dc.date.defense2020-01-30
dc.date.submitted2016-11-15
dc.date.updated2020-1-30
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractPráce se věnuje hodnocení vzorků textilií, které by mohly být použity jako první vrstva zdravotnické podložky. Pro testování vzorků v sendvičové struktuře jsou zde použity čtyři typy druhých vrstev. Na vzorcích jsou měřeny povrchové vlastnosti na přístroji KES-FB4, díky termovizní termografii je sledován transport vlhkosti v příčném řezu sendvičové struktury a na závěr je na přístroji MMT proveden experiment, který vyhodnotil vlastnosti managementu vlhkosti nejen u vzorků prvních vrstev, ale také celé sendvičové struktury - zdravotnické podložky.cs
dc.description.abstractThis thesis evaluates fabric samples, that could be used as the first layer of the medical pad. Four types of second layers are used to test the samples in the sandwich structure.The surface properties are measured on the KES-FB4, thanks to tehe thermovision thermography the transport of moisture in the corss-section of the sandwich structure is monitored. Finally an experiment is performed on the MMT, which evaluated the properties of moisture management in the first layer as well as whole sandwich structures - medicial pad.en
dc.description.mark
dc.format125 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky 1 , příloha se vzorky.
dc.identifier.signatureV 202001749
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154588
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbegintecky item MIKULA, Jan a MÜLLEROVÁ, Nina. Prevence dekubitů. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2043-2. item BANERJEE, D. et al. Infrared thermography in material research A review of textile applications, Indian Journal of Fibre & Textile Researcher, 2013,Vol.38, pp. 427-437. ISSN 0971-0426. item HSIEH, Y. L. Liquid Transport in Fabric Structures. Textile Research Journal. 1995, 65 (5), 299-307. ISSN 0040-5175. item POUCHOVÁ Tereza. Alternativní metoda měření transportu kapalné vlhkosti u funkčních materiálů. Liberec, 2015. 95 s. Diplomová práce. Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní. Katedra oděvnictví. item JUNYAN, Hu et al. Moisture Management Tester: A Method to Characterize Fabric Liquid Moisture Management Properties. Textile Research Journal. 2005,75(1), 57-62. ISSN 0040-5175. endtecky
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectDekubitycs
dc.subjecttřenícs
dc.subjectvlhkostcs
dc.subjectMoisture Management Testercs
dc.subjectsendvičová strukturacs
dc.subjectDecubitusen
dc.subjectfrictionen
dc.subjectmoistureen
dc.subjectMoisture Management Testeren
dc.subjectsandwich structureen
dc.titleHodnocení zdravotnických podložekcs
dc.titleEvaluation of medical padsen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineOTE
local.degree.programmeTextilní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN3106
local.department.abbreviationKOD
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT15000116
local.identifier.stag37737
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06634221
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1749
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPHodnoceni_zdravotnickych_podlozek.pdf
Size:
5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Recenze_DPHasalikova.pdf
Size:
289.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hasalikova_DP_posudek_vedouciho.pdf
Size:
506.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
16 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP