Hodnocení zdravotnických podložek

Abstract
Práce se věnuje hodnocení vzorků textilií, které by mohly být použity jako první vrstva zdravotnické podložky. Pro testování vzorků v sendvičové struktuře jsou zde použity čtyři typy druhých vrstev. Na vzorcích jsou měřeny povrchové vlastnosti na přístroji KES-FB4, díky termovizní termografii je sledován transport vlhkosti v příčném řezu sendvičové struktury a na závěr je na přístroji MMT proveden experiment, který vyhodnotil vlastnosti managementu vlhkosti nejen u vzorků prvních vrstev, ale také celé sendvičové struktury - zdravotnické podložky.
This thesis evaluates fabric samples, that could be used as the first layer of the medical pad. Four types of second layers are used to test the samples in the sandwich structure.The surface properties are measured on the KES-FB4, thanks to tehe thermovision thermography the transport of moisture in the corss-section of the sandwich structure is monitored. Finally an experiment is performed on the MMT, which evaluated the properties of moisture management in the first layer as well as whole sandwich structures - medicial pad.
Description
Subject(s)
Dekubity, tření, vlhkost, Moisture Management Tester, sendvičová struktura, Decubitus, friction, moisture, Moisture Management Tester, sandwich structure
Citation
ISSN
ISBN