Aplikace typologie pletenin ve výukovém katalogu pletenin

Title Alternative:Application of typology of knittings in educational catalogue of knittings
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor's thesis discusses a method through which a nomenclature catalogue of knitted fabrics was created - a study aid for students in the context of the subject Textile Product Knowledge. Among other items, the work also shows specific remote instruction, as the catalogue is designed primarily for students in the combined form of instruction. Considering the fact that knitted fabrics are described in the catalogue, formulated using generally employed concepts, there is an independent chapter in the work devoted to basic knitting terms. In the context of the catalogue creation itself, a selection of knitted fabrics is described, the method for drawing individual diagrams and the final work for compiling the catalogue. This also includes a simple calculation of costs for completing the catalogue and at the same time recommendations are noted for the sale price, which was established in consideration of the research results into interest in a nomenclature catalogue of knitted goods for combined students.
Bakalářská práce pojednává o způsobu, jakým byl vytvořen názvoslovný katalog pletenin - studijní pomůcka pro studenty v rámci předmětu Textilní zbožíznalství. V práci jsou mimo jiné uvedena i specifika distančního vzdělávání, neboť je katalog určen primárně pro studenty kombinované formy výuky. Vzhledem k tomu, že v katalogu jsou popisy pletenin formulovány pomocí všeobecně užívaných pojmů, je v práci samostatná kapitola věnovaná základním pletařským termínům. V rámci vlastní tvorby katalogu je popsán výběr pletenin do katalogu, způsob zakreslení jednotlivých schémat a konečné práce pro sestavení katalogu. Součástí je i jednoduchá kalkulace nákladů ke zhotovení katalogu a zároveň je uvedena doporučená prodejní cena, která byla stanovena i s ohledem na výsledky průzkumu zájmu o názvoslovný katalog pletenin mezi studenty kombinované formy studia.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 katalog; rozsah: 47 s, 2 s příloh
Subject(s)
catalogue, knitted fabrics, typology, diagram, questionnaire, calculation, katalog, pleteniny, typologie, schémata, dotazník, kalkulace
Citation
ISSN
ISBN