Pověsti jilemnického regionu. Od původních kronikářských zápisů po moderní literární ztvárnění

dc.contributor
dc.contributor.advisorKoudelková Eva, Mgr. Ph.D. : 55066
dc.contributor.authorJurečková, Nikola
dc.date.accessioned2022-12-17T18:46:58Z
dc.date.available2022-12-17T18:46:58Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2022-09-01
dc.date.submitted2020-4-30
dc.date.updated2022-9-2
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na porovnání vybraných pověstí zapsaných kronikáři a na jejich literární zpracování. Teoretická část se zabývá Jilemnickem, představuje obce patřící do tohoto regionu a podrobněji charakterizuje ty, které jsou pro komparaci významné. Popisuje kroniku jako dějepisecký žánr a její strukturu. Pozornost je upřena také na pověst jako literární žánr a na vydávání pověstí v této oblasti. Praktická část se věnuje komparaci vybrané lidové látky stejného tématu, srovnání kronikářských zápisů s jejich literárními protějšky. Vyzdvihuje individuální přístupy jednotlivých autorů při zpracování folklorní látky, strukturální změny vyprávění a využití výrazových prostředků.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a comparison of selected legends written by chroniclers and their literary rendering. The theoretical part follows up the Jilemnice region, presents its municipalities belonging to this region and characterizes in detail those that are important for the comparison. The work describes the chronicle as a historiographical genre and its structure. The work also focuses on the legend as a literary genre and on their publishing in this area. The practical part is dedicated to the comparison of chosen regional folk topics with the same theme, the comparison of the chroniclers' records with their literary counterparts. The work elevates individual approaches of the authors of processing the folk topics, structural changes of the narrative and the use of means of expression.en
dc.description.mark2
dc.format55 s.
dc.format.extentžádné
dc.identifier.signatureV 202204178
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166390
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparPrimární literatura:par parHORÁČEK, Jaromír. Hadí štěstí: pověsti západních Krkonoš. Jilemnice: Městský úřad, 1999.par parJIRSA, Roman. Vůz hrůzy, smrti: tajemnými místy Českého ráje, Podkrkonoší a Krkonoš tiše projíždějící. Praha: Volvox Globator, 2002. Orákulum. ISBN 80-7207-497-0.par parKOUDELKOVÁ, Eva. Co si lidé vyprávěli: pověsti od horní Jizery. Liberec: Bor, 2014. Odkaz (Nakladatelství Bor). ISBN 978-80-87607-36-.par parKronika obce Vítkovice v Krkonoších, díl 1., obecní úřad Vítkovice, nepublikováno.par parKroniky obce Bukovina u Čisté: 1973-1980 [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: https://bukovina.cz/files/kronika/Kronika%20obce%201973-1980.pdf.par parPamětní kniha obce Levínské Olešnice: založená za času starosty p. Josefa Čermáka, rolníka č. 78 roku 1905 [online]. [cit. 2020-06-29]. Dostupné z: http://www.levinskaolesnice.cz/m/obec-1/informace-o-obci/kronika/.par parSTRÁNSKÝ, Josef &
dc.relation.isbasedonx2013; BACHMANNOVÁ, Jarmila, ed. Strašidla a čarování v Krkonoších. Liberec: Nakladatelství Bor, 2014. Odkaz (Bor). ISBN 978-80-87607-33-6.par parSekundární literatura:par parDVOŘÁK, Karel. Mezi folklórem a literaturou: (studie z české a německé folkloristiky). Praha: Univerzita Karlova, 1994, ISBN 80-706-6852-0.par parKOUDELKOVÁ, Eva. Literární ztvárnění lidových pověstí z Náchodska. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-66-9.par parLIBA, Peter. Literatúra a folklór: príspevok k literárnemu folklorizmu. Vyd. 1. V Nitre: Pedagogická Fak, 1991. ISBN 978-808-5183-351.par parLUFFER, Jan. Katalog českých démonologických pověstí. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2383-4.par parMÁCHAL, Jan. Bájesloví slovanské. Olomouc: Votobia, 1995. Malá díla. ISBN 80-85619-19-9.par parSIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, 1998. ISBN 80-85010-06-2.par parSIROVÁTKA, Oldřich. Současná česká literatura a folklór. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985, 96 p. Studie ČSAV, 1985, č. 1.par parTOMÍČEK. Tomáš &
dc.relation.isbasedonx2013; ÚLOVEC, Jiří. Hrad Levín. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Svazek 12. Semily: Okresní archiv Semily, 1999, s. 7-22. ISBN 80-86254-01-1.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPověstcs
dc.subjectregionální lidová látkacs
dc.subjectkronikacs
dc.subjectpamětní knihacs
dc.subjectkomparacecs
dc.subjectJilemnickocs
dc.subjectJaromír Horáčekcs
dc.subjectLuboš Y. Koláčekcs
dc.subjectEva Koudelkovács
dc.subjectLegenden
dc.subjectregional folk topicen
dc.subjectchronicleen
dc.subjectcommemorative booken
dc.subjectcomparisonen
dc.subjectJilemnice regionen
dc.subjectJaromír Horáčeken
dc.subjectLuboš Y. Koláčeken
dc.subjectEva Koudelkováen
dc.titlePověsti jilemnického regionu. Od původních kronikářských zápisů po moderní literární ztvárněnícs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineCJ-DJ
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP18000448
local.identifier.stag41206
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis890f1da7-e661-4fb0-a85d-09b3e66276b0
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4178
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Jureckova_Povesti_jilemnickeho_regionu.pdf
Size:
651.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
P_Jureckova_Koudelkova.doc
Size:
747.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jureckova_1.9.2022.pdf
Size:
325.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP