Vnitropodnikové náklady výrobní společnosti

Title Alternative:In-plant costs of production company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This project concerns with calculation and cost theory and its use in action as an important source of information necessary for company management. An opening chapter gives us information on selected company, its history, production and organization structure. The following part is focused on dividing costs according to a different point of view depending on different demands of the final consumer of these information. The next chapter is about management and planning of costs in a process and about possible methods of calculation. Practical part describes cost account in a particular concern and method of calculation used including a calculation formula. Also method of internal costs and procedure of specifying of earnings is mentioned. Used methods and procedures are evaluated in the concluding part.
Diplomová práce se zabývá teorií nákladů a kalkulací a jejich využitím v praxi výrobního podniku. První kapitola podává charakteristiku vybraného podniku, popisuje jeho historii, výrobní činnosti a jeho organizační strukturu. Následuje teoretická část, která je věnována členění nákladů podle různých hledisek a podle potřeb konečných uživatelů těchto informací. Navazující kapitola pojednává o řízení a plánování nákladů ve výrobním procesu a o možných metodách sestavování kalkulací. Praktická část popisuje účtování nákladů v konkrétním výrobním podniku a používanou metodu kalkulace včetně kalkulačního vzorce. Další oddíl se zabývá rozúčtováním vnitropodnikových nákladů s praktickou ukázkou vyčíslení nákladů při výrobě fiktivního výrobku a jejich následnou analýzou. Popsány jsou také možnosti stanovení výnosnosti dílčích částí výrobního spektra. Používané metody a postupy jsou zhodnoceny v závěrečné části.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 77 s.
Subject(s)
controlling, calculation, calculation unit, costing model, management accounting, cost, profit center, overhead costs, centre, order, controlling, kalkulace, kalkulační jednice, kalkulační vzorec, manažerské účetnictví, náklad, profit centrum, režie, středisko, zakázka
Citation
ISSN
ISBN