Zhodnocení významu vybraných pojistných produktů pro krytí rizik finančních poradců

Title Alternative:Evaluation of Function of Selected Insurance Products for Covering Risks of Financial Advisers
dc.contributor.authorKřížková, Dana
dc.date.accessioned2018-12-02T08:31:24Z
dc.date.available2018-12-02T08:31:24Z
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem optimální pojistné ochrany a následným zhodnocením významu vybraných pojistných produktů pro krytí rizik finančních poradců, kteří působí ve společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. V teoretické části jsou popsány teoretické poznatky, které s danou problematikou souvisí. Tato část se zabývá metodou risk managementu, oblastí pojištění, právní úpravou v oblasti pojišťovnictví a finančního poradenství. Praktická část je zaměřena na analýzu rizik ohrožujících finanční poradce, komparaci podmínek vybraných pojistných produktů vybraných pojišťoven a návrhem vhodné pojistné ochrany. Na základě zjištěných poznatků je v závěrečné části zhodnocen význam pojištění pro finanční poradce.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with finding an optimal insurance protection and subsequent evaluation of function of selected insurance products for covering risks of financial advisors who are employed in Českomoravská stavební spořitelna, a.s., building society. The theoretical part consists of theoretical findings related to the issue. This part deals with a risk management method, fields of insurance, legislation in insurance and financial counselling. The practical part is focused on analysis of the risks threatening financial advisors, comparison of conditions of selected insurance products of selected insurance companies and a proposal of appropriate insurance protection. Based on the ascertained findings, the final part evaluates the importance of insurance for financial advisors.en
dc.identifier.signatureV 225/17 E
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/47073
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisrizikový managementcs
dc.subject.verbispojišťovnictvícs
dc.subject.verbisfinanční poradenstvícs
dc.subject.verbisinsuranceen
dc.subject.verbisfinance consulting servicesen
dc.subject.verbisrisk managementen
dc.titleZhodnocení významu vybraných pojistných produktů pro krytí rizik finančních poradcůcs
dc.title.alternativeEvaluation of Function of Selected Insurance Products for Covering Risks of Financial Advisersen
dc.typediplomové prácecs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationDIP
local.identifier.verbiskpw06537309
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:37:39cs
local.verbis.studijniprogramKSY Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
14.91 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.pdf
Size:
135.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.pdf
Size:
116.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_22517.pdf
Size:
21.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP