Zvukově pohltivé vlastnosti vlákenného materiálu s rezonanční membránou

dc.contributorNovák Ondřej, Ing. Ph.D. : 55120
dc.contributor.advisorKalinová Klára, doc. Ing. Ph.D. : 62636
dc.contributor.authorŠkoda, Václav
dc.date.accessioned2019-11-13T04:24:04Z
dc.date.available2019-11-13T04:24:04Z
dc.date.committed2018-5-4
dc.date.defense2019-01-14
dc.date.submitted2017-10-13
dc.date.updated2019-1-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato práce v teoretické části pojednává o vlastnostech mechanického vlnění a pohlcování tohoto vlnění z hlediska porózních materiálů. V praktické části práce byly naměřeny hodnoty zvukové pohltivosti pro frekvenci v rozsahu 50 - 6400 Hz. Jako zvukově absorbující materiál byly zvoleny netkané vlákenné desky vyrobené technologií air laid. Vlákenné desky byly následně modifikovány různými materiály. Dále byly popsány výrobní technologie netkaných desek carNETEX. Praktická část je věnovaná samotnému měření zvukové pohltivosti netkaných desek carNETEX.cs
dc.description.abstractThis work in the theoretical part deals with the properties of mechanical wave and the absorption of this wave in terms of porous materials. In the practical part of the thesis the sound absorption values for the frequency range 50 - 6400 Hz were measured. Non-woven porous materials made by air laid technology were chosen as the sound-absorbing material. Porous plates were subsequently modified by different materials. There were described the manufacturing technologies for carNetex non-woven plates. The practical part is devoted to the measurement of the sound absorption of non-woven carNETEX plates.en
dc.description.mark
dc.format79 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky ROM
dc.identifier.signatureV 201901583
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/154208
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1) Kolmer, F., Kyncl, J. Prostorová akustika. 1.vydání. SNTL Praha, 1980. 2) Zwikker, C., Kosten, C. W. Sound Absorbing Materials. Elsevier Pub. Co., NY, 1949. 3) Škvor, Z. Akustika a elektroakustika. 1. vydání Academia Praha, 2001. ISBN 80-200-0461-0.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectZvuková pohltivostcs
dc.subjectakustikacs
dc.subjectzvukcs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectmechanické vlněnícs
dc.subjectimpedanční trubicecs
dc.subjectrezonanční membránycs
dc.subjectnetkané textiliecs
dc.subjectSound absorptionen
dc.subjectacousticsen
dc.subjectsounden
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectmechanical wavesen
dc.subjectimpedance tubesen
dc.subjectresonance membranesen
dc.subjectnonwovensen
dc.titleZvukově pohltivé vlastnosti vlákenného materiálu s rezonanční membránoucs
dc.titleSound Absorbing properties of resonant membrane fibrous materialen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineTNT
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKNT
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT16000568
local.identifier.stag38107
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06585575
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1583
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc._Skoda.pdf
Size:
3.58 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Skoda_vedouci_Kalinova.pdf
Size:
719.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Skoda_oponent_Novak.pdf
Size:
2.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba_Skoda.pdf
Size:
338.12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP