Zvukově pohltivé vlastnosti vlákenného materiálu s rezonanční membránou

Abstract
Tato práce v teoretické části pojednává o vlastnostech mechanického vlnění a pohlcování tohoto vlnění z hlediska porózních materiálů. V praktické části práce byly naměřeny hodnoty zvukové pohltivosti pro frekvenci v rozsahu 50 - 6400 Hz. Jako zvukově absorbující materiál byly zvoleny netkané vlákenné desky vyrobené technologií air laid. Vlákenné desky byly následně modifikovány různými materiály. Dále byly popsány výrobní technologie netkaných desek carNETEX. Praktická část je věnovaná samotnému měření zvukové pohltivosti netkaných desek carNETEX.
This work in the theoretical part deals with the properties of mechanical wave and the absorption of this wave in terms of porous materials. In the practical part of the thesis the sound absorption values for the frequency range 50 - 6400 Hz were measured. Non-woven porous materials made by air laid technology were chosen as the sound-absorbing material. Porous plates were subsequently modified by different materials. There were described the manufacturing technologies for carNetex non-woven plates. The practical part is devoted to the measurement of the sound absorption of non-woven carNETEX plates.
Description
Subject(s)
Zvuková pohltivost, akustika, zvuk, frekvence, mechanické vlnění, impedanční trubice, rezonanční membrány, netkané textilie, Sound absorption, acoustics, sound, frequency, mechanical waves, impedance tubes, resonance membranes, nonwovens
Citation
ISSN
ISBN