Analýza lyžařských kurzů základních a středních škol

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav lyžařských kurzů na vybraných základních a středních školách. V bakalářské práci je rozebráno několik teoretických témat, jako je historie lyžování, lyžařský kurz, lyžařské vybavení a jeho údržba a metodika lyžování. Anketní šetření bylo provedeno na dvanácti základních a středních školách v Mladé Boleslavi a na dvaceti třech školách v Liberci. Na základě výsledků z anketních otázek bylo provedeno porovnání stavu lyžařských kurzů na těchto školách. Z ankety vyplynulo, že téměř všechny školy pořádají lyžařský kurz. Většina škol nabízí kurz na sjezdových lyžích, běžeckých lyžích a na snowboardu. Většina škol upřednostňuje kurz s ubytováním a lokalitu školy volí spíše v ČR. Rozdílná mezi školami je doba kurzu, kde školy z Mladé Boleslavi upřednostňují delší kurzy než školy z Liberce. Konec bakalářské práce je zaměřen na navrhnutí aspektů, které mohou lyžařské kurzy zkvalitnit a pomoci školám zlepšit jejich vlastní kurzy.
The main objective of the Bachelor's thesis is to analyse the current state of ski courses in selected primary and secondary schools. In the Bachelor's work, several theoretical themes such as the history of skiing, the ski course, ski equipment and its maintenance and the methodology of skiing are discused. The survey investigation was carried out at twelve primary and secondary schools in Mlada Boleslav and twenty-three schools in Liberec. On the results from the poll questions were compared the condition of the ski courses. The poll showed that almost all schools run a ski course. Most schools offer courses on downhill skis, cross-country skis and snowboards. Most schools favour a course with accommodation and the location of the schools is chosen more in the Czech Republic. The difference between schools is the course time, where the Mlada Boleslav schools favour longer courses than in Liberec. The end of Bachelor's work is aimed at designing aspects that ski courses can improve and help schools improve their own courses.
Description
Subject(s)
Běžecké lyžování, lyžařský kurz, sjezdové lyžování, snowboard, Cross-country skiing, ski course, downhill skiing, snowboard
Citation
ISSN
ISBN