Controlling vybrané společnosti

dc.contributor
dc.contributor.advisorPur David, Ing. Ph.D. : 66994
dc.contributor.authorKamešová, Michaela
dc.date.accessioned2022-12-20T04:40:28Z
dc.date.available2022-12-20T04:40:28Z
dc.date.committed2023-8-31
dc.date.defense2022-09-05
dc.date.submitted2021-11-1
dc.date.updated2022-9-5
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce s názvem Controlling vybrané společnosti je vhodně implementovat controlling do společnosti a jejího řízení. Práce je rozdělena do dvou ucelených částí, které na sebe logicky navazují. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na vymezení pojmu controlling, jeho význam, historii a úrovně. V závěru teoretické části je blíže specifikován nákladový a finanční controlling, neboť tyto dva druhy jsou pro bakalářskou práci díky svým nástrojům představujícím finanční analýzu a analýzu nákladů, klíčové. Následuje praktická část bakalářské práce, ve které je nejprve představena vybraná společnost. Především tedy její základní informace, charakteristika a informační systém. Dále je provedena ekonomická analýza formou SWOT analýzy. Následuje analýza finanční, jejímž cílem je zhodnocení jednotlivých finančních ukazatelů, jež mohou zefektivnit řízení financí ve společnosti a přiložit ruku ke stabilnímu hospodaření. Další část je zaměřena již na samotnou implementaci nákladového controllingu. Závěrem práce je vyhodnocení analýz a návrh doporučení pro zlepšení hospodářské situace, finančního zdraví ve společnosti a mimo jiné jsou zde vypíchnuty i výhody pro implementaci controllingové činnosti.cs
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis entitled Controlling of chosen company is to properly implement controlling in the company and its management. This thesis is divided into two complete parts, which follow each other logically. The theoretical part of the bachelor thesis is focused on defining the term controlling, its meaning, history and levels. At the end of the theoretical part, cost and financial controlling are specified in more detail, as these two types are crucial for the bachelor's thesis thanks to their tools representing financial analysis and cost analysis.The practical part of the bachelor thesis follows, in which the selected company is introduced first. Above all, its basic information, characteristics and information system. Furthermore, an economic analysis is performed in the form of SWOT analysis. The following is a financial analysis, the goal of which is to evaluate individual financial indicators that can streamline the company's financial management and put their hand to stable management. The next part is focused on the implementation of cost controlling. The conclusion of the thesis is the evaluation of analyzes and indicators and there are also recommendations for improving the economic situation, financial health in the company and, among other things, there are also benefits for the implementation of controlling activities.en
dc.description.mark2-
dc.format70 s. (103 276 znaků)
dc.format.extentTabulky 0
dc.identifier.signatureV 202204577
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166814
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemBRAGG, Steven M., 2019.~Cost accounting fundamentals: essential concepts and examples. Sixth Edition. Centennial: AccountingTools. AccountingTools. ISBN 978-1-64221-023-1. itemESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER, 2012.~Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2., přepracované vydání. Přeložil Jaroslav RUBÁŠ. Praha: Wolters Kluwer Česká republika. ISBN 978-80-7357-918-0. itemKUTÁČ, Josef a Kamila JANOVSKÁ, 2012.~Podnikový controlling. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita. ISBN 978-80-248-2593-9. itemLAZAR, Jaromír, 2012.~Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-247-4133-8. itemSCHOLLEOVÁ, Hana, 2017.~Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0413-0. itemTÓTH, Miroslav a Slávka ŠAGÁTOVÁ, 2020.~Nákladový controlling. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-906-2. itemPROQUEST, 2021. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2021-09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant:~Otto Gudas, jednatelpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectControllingcs
dc.subjectcontrollercs
dc.subjectfinanční controllingcs
dc.subjectnákladový controllingcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectanalýza nákladůcs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectukazatele rentabilitycs
dc.subjectukazatele likviditycs
dc.subjectukazatele aktivitycs
dc.subjectukazatele zadluženostics
dc.subjectControllingen
dc.subjectcontrolleren
dc.subjectfinancial controllingen
dc.subjectcost controllingen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectcost analysisen
dc.subjectbalance-sheeten
dc.subjectprofitability indicatorsen
dc.subjectliquidity indicatorsen
dc.subjectactivity indicatorsen
dc.subjectindebtedness indicatorsen
dc.titleControlling vybrané společnostics
dc.titleControlling of chosen companyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE18000219
local.identifier.stag43268
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisc82c5cea-1014-41ac-b0ee-57e93eed8897
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4577
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BPControlling_vybrane_spolecnosti.pdf
Size:
1.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kamesova_VP.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.74 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP