Problematika výběru pracovníka

Title Alternative:The problems of selection the worker
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma work ``The problems of selection the worker{\crqq} pursues the theme of recruitment and selection the felicitous worker in the company Městský rozvojový fond Pardubice a. s. These are very important personal activities because the appropriately selected worker is a strategy affair for each company. The target of this diploma work is to give a summary about situation in theory of recruitment and selection the workers and subsequently elaborate and economically sum up a process of recruitment and selection the felicitous worker for occupation of free post in the company Městský rozvojový fond Pardubice a. s. The preliminary chapter is focused on definition of general procedure of recruitment the workers from the theoretic point of view. Here is described the analysis of necessaries, specification of occupied post and then a selection the worker. Next chapter engages in aplication a theoretic procedures in practise. There is suggested a system how to recruit and select felicitous aplicant for free post including evaluation of methods which would be suitable to choose. Constituent methods are compared from the advantage and disadvantage point of view which they bring with and subsequently is made their economic revaluation and selection an optimal possibility which would be suitable to put into effect in practise.
Diplomová práce {\clqq}Problematika výběru pracovníka`` se věnuje tématu získávání a výběru vhodného pracovníka ve společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a. s. Jsou to velmi důležité personální činnosti, protože vhodně vybraný pracovník je strategickou záležitostí pro každou firmu. Cílem této diplomové práce je poskytnout přehled o současné situaci v teorii získávání a výběru pracovníků a následně pak zpracovat a ekonomicky zhodnotit proces získávání a výběru vhodného kandidáta na obsazení volné pracovní pozice ve společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a. s. Úvodní kapitola je zaměřena na vymezení obecného postupu získávání pracovníků z teoretického hlediska. Je zde popsána analýza potřeb, specifikace obsazovaného pracovního místa a dále samotný výběr pracovníka. Následující kapitola se zabývá aplikací teoretických postupů v praxi. Je zde navržen systém, jak získat a vybrat vhodného kandidáta na volnou pracovní pozici, včetně zhodnocení metod, které by bylo pro danou situaci vhodné zvolit. Jednotlivé metody jsou porovnány z hlediska výhod a nevýhod, které s sebou přinášejí, následně je provedeno jejich ekonomické zhodnocení a výběr optimální možnosti, kterou by bylo vhodné realizovat v praxi.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 cd; rozsah: 79s.,
Subject(s)
selection, recruitment, employee, worker, applicant, advertisement, interview, questionnaire, výběr, získávání, zaměstnanec, pracovník, uchazeč, inzerát, pohovor, dotazník
Citation
ISSN
ISBN