Marketingová analýza sportovního klubu Jedlička.

Title Alternative:Marketing analysis of the sports club Jedlička.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main objective of the bachelor work is to make the marketing analysis of the sport club Jedlicka and to suggest an improvement of the current status.The theoretical part is divided into two parts. In the first part I deal with the problem of disability, its division and history of sport of disabled people. The second part defines terms marketing, sponsorship and advertising.In the practical part I introduced general information about the sport club Jedlicka and then I made its marketing analysis. According to the analysis I proposed the improvement of the current status.
Hlavním cílem bakalářské práce je provést marketingovou analýzu sportovního klubu Jedlička a navrhnout zlepšení současného stavu.Teoretická část je rozdělena do dvou částí. V první části se zabývám pojmem tělesné postižení, jeho dělením a historií sportu tělesně postižených osob. Druhá část vymezuje pojmy marketing, sponzoring a reklama.V praktické části jsem uvedla obecné informace o sportovním klubu Jedlička a následně se věnovala jeho marketingové analýze. Z uvedené marketingové analýzy jsem se v závěru práce věnovala návrhům pro zlepšení jeho současné situace.
Description
katedra: KTV; přílohy: CD; rozsah: 57 s. (55 259 znaků)
Subject(s)
marketing, marketing analysis, sports activity, disability, marketing, marketingová analýza, sportovní aktivita, tělesné postižení
Citation
ISSN
ISBN