Podpora spolupráce v oddílu gymnastického aerobiku

Title Alternative:Supporting Collaboration in the Gym Aerobic Class
dc.contributor.authorWernerová, Nikola
dc.date.accessioned2018-12-03T18:32:37Z
dc.date.available2018-12-03T18:32:37Z
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvořit program na podporu spolupráce v oddílu gymnastického aerobiku. Program je především zaměřen na dívky, které jsou v období adolescence a pubescence. Program je vytvořen ze tří částí. První částí je kruhový trénink, druhou částí soustředění a třetí částí je návrh teamspiritového programu na podporu spolupráce. Kruhový trénink je založen na spolupráci ve dvojicích, které se neustále obměňují. Při tomto typu kruhového tréninku je důležitá spolupráce ve zmíněných dvojicích, jelikož jedna bez druhé by nemohly trénovat. Druhou částí je soustředění gymnastického aerobiku. Soustředění je zaměřeno na aktivity, ve kterých se dívky učí vzájemnému kontaktu a spolupráci. Poslední částí je návrh teamspiritového programu na podporu spolupráce, ve kterém dívky zažijí dny plné zážitků z netradičních sportovních aktivit.cs
dc.description.abstractThe objective of this Bachelor's thesis is to create a program to support the collaboration in the Gym Aerobic Class. The program is primarily aimed to adolescent and pubescent girls. The program consists of three parts. The first part is a circuit training, the second part is a concentration training and the third part is a concept team spirit program to support the collaboration of the Gym Aerobic Class members. The circuit training is based on cooperation in pairs. The pairs often change. Cooperation in pairs is important in this type of circuit training because one without the other would not be able to train. The second part is concentration training of aerobics gymnastics. The concentration training is based on activities in which girls learn mutual contact and cooperation. The last part - the concept team spirit program aims to support the collaboration. The girls experience a day full of uncommon sports activities in this concept.en
dc.identifier.signatureV 206/16 Pb
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/60310
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject.verbisleisure activitiesen
dc.subject.verbisaerobikcs
dc.subject.verbistýmová prácecs
dc.subject.verbisosobnostcs
dc.subject.verbiszájmová činnostcs
dc.subject.verbisteam worken
dc.subject.verbisaerobicen
dc.subject.verbispersonalityen
dc.titlePodpora spolupráce v oddílu gymnastického aerobikucs
dc.title.alternativeSupporting Collaboration in the Gym Aerobic Classen
dc.typebakalářské prácecs
local.facultyPřírodovědně-humanitní a pedagogická fakultacs
local.faculty.abbreviationBAK
local.identifier.verbiskpw06521464
local.note.administratorsStare VSKP
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:51:47cs
local.verbis.studijniprogramKPP Vychovatelství/Pedagogika volného časucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba.pdf
Size:
11.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_oponenta.PDF
Size:
367.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_vedouciho.PDF
Size:
286.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
V_20616_Pb.pdf
Size:
19.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP