Podpora spolupráce v oddílu gymnastického aerobiku

Title Alternative:Supporting Collaboration in the Gym Aerobic Class
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit program na podporu spolupráce v oddílu gymnastického aerobiku. Program je především zaměřen na dívky, které jsou v období adolescence a pubescence. Program je vytvořen ze tří částí. První částí je kruhový trénink, druhou částí soustředění a třetí částí je návrh teamspiritového programu na podporu spolupráce. Kruhový trénink je založen na spolupráci ve dvojicích, které se neustále obměňují. Při tomto typu kruhového tréninku je důležitá spolupráce ve zmíněných dvojicích, jelikož jedna bez druhé by nemohly trénovat. Druhou částí je soustředění gymnastického aerobiku. Soustředění je zaměřeno na aktivity, ve kterých se dívky učí vzájemnému kontaktu a spolupráci. Poslední částí je návrh teamspiritového programu na podporu spolupráce, ve kterém dívky zažijí dny plné zážitků z netradičních sportovních aktivit.
The objective of this Bachelor's thesis is to create a program to support the collaboration in the Gym Aerobic Class. The program is primarily aimed to adolescent and pubescent girls. The program consists of three parts. The first part is a circuit training, the second part is a concentration training and the third part is a concept team spirit program to support the collaboration of the Gym Aerobic Class members. The circuit training is based on cooperation in pairs. The pairs often change. Cooperation in pairs is important in this type of circuit training because one without the other would not be able to train. The second part is concentration training of aerobics gymnastics. The concentration training is based on activities in which girls learn mutual contact and cooperation. The last part - the concept team spirit program aims to support the collaboration. The girls experience a day full of uncommon sports activities in this concept.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN