Šikana ve škole

Title Alternative:Chicane at school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work has been devoted to the issue of bullying in school. Work based on survey and research in schools in Česká Lípa, Benešov nad Ploučnicí,Děčín and Ústí nad Labem. In this eork I am trying to analyze, identify and detect cause of bullying in school. Research has produced evidence which may lead to the need to change the opinion and attitudes of teachers to bullying. This work also helps repeal a substantial cause of bullying in school. This work also helps to bring light to the world of aggressors and victims of bullying. This work has brought generálky knowlegde to autor, who realized the link between bullying and impact on personál development of pupil. This work aims to show the real world of school bullying and it is causes.
Tato práce je věnována problematice šikany ve škole. Práce se opírá o průzkum a výzkum na základních školách v České Lípě, v Benešově nad Ploučnicí, v Děčíně a v Ústí nad Labem. V této práci se pokouším analyzovat, konstatovat a odhalovat příčiny šikany ve škole. Výzkum přinesl poznatky, které mohou vést k potřebě měnit stanovisko a postoje učitele k šikaně. Tato práce také pomáhá odkrývat skutečnou příčinu šikany ve škole. Také pomáhá vnášet světlo do světa šikanujících agresorů, obětí šikany. Kromě tohoto obecného poznání přinesla práce i poznatky autorovi, který si uvědomil souvislosti šikany a její vliv na osobnostní rozvoj žáka ve škole. Práce si klade za cíl ukázat skutečný svět šikany ve škole a její příčiny.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 119 s., 12 tabulek,12 grafů
Subject(s)
šikana, škola, agresor, problematika, práce, průzkum, výzkum, analýza, příčina, učitel, oběť, poznatek, cíl, bullying, school, agresor - aggressor, issues, work, survey, research, analysis, příčina - cause, učitel - trachet, victim, knowledge, target
Citation
ISSN
ISBN