Turistika jako způsob trávení volného času

dc.contributor.advisorPicková Helena, Mgr. Ph.D. :63434cs
dc.contributor.authorMalíková, Terezacs
dc.contributor.refereeUrbánek Petr, doc. PaedDr. Dr. :54760cs
dc.date.accessioned2023-11-02T10:53:58Z
dc.date.available2023-11-02T10:53:58Z
dc.date.committed26.4.2023cs
dc.date.defense13.6.2023cs
dc.date.submitted29.4.2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na jeden ze způsobů trávení volného času, a to turistiky v Krkonoších. Zabývá se bezpečným pohybem v horách a rozebírá vhodné vybavení na turistiku. V teoretické části jsou rozpracovány témata týkající se turistiky a volného času. Dále jsou specifikovány druhy turistiky. Tato práce je úzce zaměřena na Krkonoše, proto jsou zde Krkonoše podrobně popsány a také KRNAP. Nedílnou součástí je popis Klubu českých turistů, který má na starost turistické značení. Důraz je kladen hlavně na bezpečnost v horách. Charakterizovány jsou následující pojmy, a to volný čas, druhy turistiky, typy a významy jednotlivých značení a vhodná jaká je vhodná výbava na túry. Praktická část představuje soubor turistických tras, kde je podrobně popsána příprava včetně realizace a reflexe. Vytvořila jsem program na jednotlivé túry a součástí bylo několik aktivit.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on one of the ways of spending leisure time, namely hiking in the Krkonoše Mountains. It deals with safe movement in the mountains and discusses suitable equipment for hiking. In the theoretical part, topics related to hiking and leisure time are elaborated. The types of hiking are also specified. This work is closely focused on the Krkonoše Mountains, so the Krkonoše Mountains are described in detail, as well as the KRNAP. An integral part is a description of the Czech Tourist Club, which is in charge of tourist signs. The emphasis is mainly on safety in the mountains. The following concepts are characterised: leisure time, types of hiking, types and meanings of individual signs and appropriate equipment for hiking. The practical part presents a set of hiking routes, where the preparation is described in detail, including implementation and reflection. I created a programme for each hike and included several activities.en
dc.format70 s. (92 010 znaků)cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/173251
dc.language.isoCScs
dc.subjectturistikacs
dc.subjectKrkonošecs
dc.subjectvolný čascs
dc.subjectmladá dospělostcs
dc.subjectKRNAPcs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.titleTuristika jako způsob trávení volného časucs
dc.titleHiking as a mean of spending a free timeen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationBakalářskýcs
local.identifier.authorP20000408cs
local.identifier.stag44238cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BakalářskáPráce_MalíkováTereza.pdf
Size:
24.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VŠKP ( 24.4.2023 7:33 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Malikova_vedouci.doc
Size:
93 KB
Format:
Microsoft Word
Description:
Posudek vedoucího VŠKP ( 26.5.2023 12:26 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Malíková_oponent.doc
Size:
748.5 KB
Format:
Microsoft Word
Description:
Posudek oponenta VŠKP ( 26.5.2023 12:27 )
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
38.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Průběh obhajoby VŠKP ( 13.6.2023 9:26 )