Prodej pojišťovacích služeb a jeho specifika

Title Alternative:The Sale of Insurance Services and its Specifics
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The distribution of insurance products is an important activity of insurance companies. The sale's methods of insurance services are different than in the other business sectors. There are not offered tangible products to a consumer but services. There are many kinds of insurance services and kinds of their sale on the market. We divide the sale's methods into two groups: direct and indirect. The direct sale's methods are the selling on a counter and alternative sale's methods, by which are meant mostly the sale by the internet and by a phone. This part is intensively developing. The indirect kinds of the insurance sale are selling by cooperation partners and mediate sale. The legal regulation of the insurance mediation activity was recently substantially changed in the Czech Republic because of participation in the European Union and results of changes are gradually appearing.
Distribuce pojistných produktů je důležitou činností pojišťoven. Způsoby prodeje pojišťovacích služeb jsou odlišné než v jiných podnikatelských sektorech. Spotřebiteli nejsou nabízeny hmotné výrobky ale služby. Na trhu existuje mnoho druhů pojišťovacích služeb a způsobů jejich prodeje. Metody prodeje dělíme do dvou skupin: přímé a nepřímé. Přímými metodami jsou přepážkový prodej a alternativní metody prodeje, za které jsou považovány převážně prodej prostřednictvím internetu a po telefonu. Tato oblast se intenzivně rozvíjí. Nepřímými způsoby prodeje pojištění jsou prodej prostřednictvím kooperačních partnerů a zprostředkovaný prodej. V legislativní úpravě zprostředkovatelské činnosti v České republice došlo nedávno ke značným změnám v důsledku participace v Evropské unii a důsledky změn se postupně projevují.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 72 s., 4 s. příloh
Subject(s)
client, cooperation partners, sale{\crq}s methods, indirect sale, insurance contract, insurance products, insurance, insurance agent, insurance broker, insurance services, insurance industry, insurance companies, sale by a phone, sale by the internet, selling on a counter, direct sale, act, insurance intermediaries, klient, kooperační partneři, metody prodeje, nepřímý prodej, pojistná smlouva, pojistné produkty, pojištění, pojišťovací agent, pojišťovací makléř, pojišťovací služby, pojišťovnictví, pojišťovny, prodej po telefonu, prodej prostřednictvím internetu, přepážkový prodej, přímý prodej, zákon, zprostředkovatelé pojištění
Citation
ISSN
ISBN