Marketingová studie sportovního zařízení

Title Alternative:Marketing study of sport facility
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the thesis is marketing analysis of Energy Studio in Jablonec nad Nisou. On the basis of marketing research and the overall analysis, the practical recommendations to improve the direction of Energy Studio are set.The theoretical part contains the chapters about marketing, which deals with the marketing of services, introduces the marketing research and marketing in sports.The second part provides a detailed analysis of Energy Studio, including marketing research.The results of public research and detailed analysis revealed the strengths and weaknesses of the sports centre. The resulting proposals focus mainly on improving the quality of Web sites, the inclusion of new physical activity into the studio, and they aim to maintain a stable market position in the fitness studios.
Cílem bakalářské práce je marketingová analýza Energy studia v Jablonci nad Nisou. Na základě marketingového výzkumu a celkové analýzy jsou stanoveny praktická doporučení na zlepšení provozu studia. Teoretická část obsahuje kapitoly o marketingu, který se zabývá marketingem služeb, seznamuje s marketingovým výzkum a marketingem ve sportu. V druhé části nalezneme podrobnou analýzu studia, včetně marketingového výzkumu.Výsledky anketního šetření a podrobné analýzy odhalily silné a slabé stránky sportovního zařízení. Výsledné návrhy se zaměřují především na zlepšení kvality webových stránek, na zařazení nové pohybové aktivity do studia a především mají za cíl udržení stabilního postavení na trhu fitness studií.
Description
katedra: KTV; přílohy: CD; rozsah: 65 s.
Subject(s)
analysis, marketing, energy studio, recommendations, competition, analýza, marketing, energy studio, doporučení, konkurence
Citation
ISSN
ISBN