Integrace žáků s poruchami autistického spektra

Title Alternative:Integration of Pupils with Autistic Disorders
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Description
katedra: KSS; rozsah: 68
Subject(s)
autism spectrum disorders, autism, autistic triad, teacher, pervasive developmental disorders, qualitative impairment, integration, school integration, basic school, elementary practical school, special school, pupil with special educational needs, disability, health disadvantage, individualized education program, educational approaches, structured learning, daily program, special educational centre, poruchy autistického spektra, autismus, autistická triáda, pedagog, pervazivní vývojové poruchy, kvalitativní postižení, integrace, školská integrace, základní škola, základní škola praktická, základní škola speciální, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, individuální vzdělávací plán, výchovně vzdělávací přístupy, strukturované učení, režim dne, speciálně pedagogické centrum
Citation
ISSN
ISBN