Rozšíření stávajícího mobilního pokladního systému

dc.contributorKejzlar Josef, Ing. : 64881
dc.contributor.advisorKopetschke Igor, Ing. : 56318
dc.contributor.authorProkop, Jan
dc.contributor.otherHavelka Antonín, doc. Ing. CSc. Skolitel : 55195
dc.contributor.otherLedvina Miloslav, Ing. Ph.D. Konzultant : 65048
dc.contributor.otherKohoutková Petra, Ing. Konzultant2 : 65868
dc.date.accessioned2018-10-15T11:44:53Z
dc.date.available2018-10-15T11:44:53Z
dc.date.committed2017-5-15
dc.date.defense2018-6-12
dc.date.submitted2016-10-20
dc.date.updated2018-10-15
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce navazuje na autorovu bakalářskou práci Mobilní pokladní systém pro elektronický obchod. První částí diplomové práce je analýza stávající aplikace a průzkum obdobných aplikací které jsou nabízeny na trhu. Na analýzu v další části práce navazuje návrh a implementace chybějících funkcí, včetně úprav již existujícího kódu.Další částí práce je návrh a realizace testů, které jsou nezbytné pro nasazení aplikace do reálného prostředí.V poslední části práce jsou formulovány poznatky z testovacího provozu. Součástí jsou i poznatky z reálného provozu, jelikož aplikace byla nasazena do reálného prostředí dříve než se předpokládalo.cs
dc.description.abstractThis master thesis follows author´s batchelor thesis Mobile cash system for e-shop. The first part of this thesis concerns analysis of existing application and research of similar competitive applications. The analysis is subsequent to the design and implementation of missing functions including adjustments of existing code. Following chapter includes design and realization on of the tests which are necessary for application implementation for a real use.The last chapter of this master thesis summarizes the author practical experience with application based on test environment and daily use in real shop environment.en
dc.description.mark
dc.format59
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/32184
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] RISCHPATER, Ray. Application development with Qt creator a fast-paced guide for building cross-platform applications using Qt and Qt Quick. New Edition. Birmingham, UK: Packt Pub, 2013. ISBN 978-178-3282-319.
dc.relation.isbasedon[2] Qt project [online]. [cit. 2014-10-06]. Dostupné z: http://qt-project.org/.
dc.relation.isbasedon[3] CASTLEDINE, Earle, Myles EFTOS a Max WHEELER. Vytváříme mobilní web a aplikace pro chytré telefony a tablety. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013, 288 s. ISBN 978-80-251-3763-5.
dc.relation.isbasedon[4] DUŠEK, Jiří. Elektronická evidence tržeb: v přehledech. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-247-5839-8.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectPokladní aplikacecs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectčtečka čárových kódůcs
dc.subjecttiskárna daňových dokladůcs
dc.subjectelektronická evidence tržebcs
dc.subjectPoint of sale applicationen
dc.subjectweb applicationen
dc.subjectbarcode readeren
dc.subjectprinter tax documenten
dc.subjectelectronic sales recorden
dc.titleRozšíření stávajícího mobilního pokladního systémucs
dc.titleExtension of existing mobile POS systemen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineIT-N
local.degree.programmeElektrotechnika a informatika
local.degree.programmeabbreviationN2612
local.department.abbreviationNTI
local.facultyFakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiícs
local.faculty.abbreviationFM
local.identifier.authorM15000183
local.identifier.stag35219
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_JanProkop.zip
Size:
8.7 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prokop__posudek_vedouciho.pdf
Size:
557.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
6_Prokop.pdf
Size:
251.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prokop_-_posudek_oponenta.pdf
Size:
584.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP